V edycja – 2015

Etnografia dla najmłodszych
V edycja projektu – 2015

W trakcie piątej edycji warsztatów etnograficzno-plastycznych młodzi uczestnicy i uczestniczki będą zapoznawać się z wybranymi zagadnieniami z obszaru polskiej kultury ludowej oraz kulturkrajów. Zajęcia prowadzone będą dla dwóch grup wiekowych dzieci: 3-5 i 5-7 lat.

Organizacja warsztatów: Joanna Kościańska
Kontakt: przedszkolakinakoszykowej@gmail.com

Warsztaty odbywają się w ramach projektu Edukuj z antropologią! Lokalność Różnorodność Zaangażowanie.  Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Edn_loga_2014