V edycja – 2014

Poszukiwacze warszawskich tradycji V
V edycja – 2014

Warsztaty odbywały się w ramach projektu Poszukiwacze warszawskich tradycji współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt współfinansuje m. st. Warszawa. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
PWT_loga_2014_mnisw