Adopcja otwarta. Przemiany polityk i doświadczeń

Zapraszamy na dyskusję o otwartych modelach adopcji z udziałem polskich i zagranicznych ekspertek.