Adopcja otwarta. Przemiany polityk i doświadczeń

Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem, Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna i Pracownia Duży Pokój zapraszają na spotkanie

Adopcja otwarta. Przemiany polityk i doświadczeń

15.12.2021 godz. 18:00
Online na platformie ZOOM
(UWAGA: zapisy w formularzu na dole strony, link wyślemy do osób, które podadzą adres mailowy)

Współcześnie obserwujemy przemiany w sposobach bycia rodziną, w tym w sposobach tworzenia rodzin dzięki adopcji. Nowe formy opieki nad dziećmi przebywającymi poza rodzinami pochodzenia wiążą się ze zmianą podejścia do kontaktów z pierwszymi rodzicami. Coraz częściej praktykowane są jakieś formy kontaktu pomiędzy rodzinami docelowymi dziecka a rodzinami pochodzenia. Takie rozwiązania są regulowane przez państwo.

W Polsce tego typu zmiany nie miały dotąd miejsca. Polski system adopcji można nazwać zamkniętym, ponieważ uniemożliwia kontakty pomiędzy rodzinami pochodzenia i adopcyjnymi – kontakt może nawiązać samo dziecko, jednak dopiero po uzyskaniu pełnoletności. I choć oddolne praktyki, wspomagane możliwościami, jakie dają media społecznościowe, rozszczelniają system, wciąż dominuje całkowita separacja rodzin adopcyjnych i pierwszych rodzin. Piecza zastępcza wiąże się z podtrzymaniem kontaktów z rodziną pochodzenia, jest jednak z założenia – choć już niekoniecznie w praktyce – rozwiązaniem tymczasowym.

W czasie spotkania porozmawiamy o moralnych i praktycznych problemach wynikających z opieki nad dziećmi wychowywanymi poza rodzinami pochodzenia oraz o wyzwaniach, jakie niesie ze sobą otwieranie tej opieki na nowe formy rodzinności. Opowiemy o doświadczeniach brytyjskich oraz polskich systemów opieki. Zastanowimy się, w jaki sposób polski system opieki nad dzieckiem mógłby skorzystać na doświadczeniach z innych krajów.

Spotkanie będzie tłumaczone na język polski.

W spotkaniu udział wezmą:

Dr Mandi MacDonald jest starszą wykładowczynią na kierunku Praca Społeczna w Queens University Belfast. Ma obszerne doświadczenie pracy w służbach pomocy dziecku: wspieraniu rodzin, ochronie dzieci oraz w obszarze adopcji. Jej praca jako wykładowczyni oraz badania dotyczą potrzeb oraz praw dzieci i młodych ludzi, którzy znajdują się w pieczy lub są adoptowani. W szczególności zajmuje się doświadczeniami życia rodzinnego w sytuacji stałej opieki nad dzieckiem. Prowadziła badania oraz publikowała artykuły na temat kontaktów poadopcyjnych, rodzicielstwa adopcyjnego, spokrewnionych rodzin zastępczych, nieformalnej zastępczej opieki rodzinnej oraz na temat dostępności wsparcia rodzin i wzmacniania rodzicielstwa w sytuacjach kiedy dzieci potrzebują wsparcia lub ochrony.

Anna Krawczak, antropolożka związana z Interdyscyplinarnym Zespołem Badań nad Dzieciństwem IEiAK UW i doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej. Od 12 lat działa jako aktywistka w Stowarzyszeniu Nasz Bocian i Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

Clare Walsh, badaczka z Wielkiej Brytanii (Institute of Development Studies in Gender and Development), autorka pracy “The Economic Impact of the Special Guardianship Order on Women Special Guardians in England”. Jest rodzicem zastępczym/opiekunka prawną [Special Guardian] dla dwójki dzieci. Członkini panelu do spraw pokrewieństwa w Family Rights Group, członkini panelu w Adoption and Special Guardianship Leadership Board, doradza Departamentowi Edukacji w sprawach opieki prawnej/rodzicielstwa zastępczego. Członkini grupy dla rodziców zastępczych/opiekunów prawnych the Independent Review of Children’s Social Care , członkini grupy roboczej ‘Transparency Implementation Group’, doradzającej prezesowi sądu rodzinnego w sprawach przejrzystości działań i ochrony dzieci w sądach rodzinnych.

Prowadzenie: Ewa Maciejewska-Mroczek

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu badawczego „Adopcja jako proces, doświadczenie i instytucja. Perspektywa antropologiczna”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, na podstawie grantu UMO-2017/27/B/HS3/00645

Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.