06_Koniki_JKoscianska_SPE (5)

Zabawki ludowe – koniki, fot. Joanna Kościańska