Muzeum Aktywne

Logo_MAMuzeum Aktywne to program z pogranicza muzealnictwa i animacji.
Łączymy w nim naszą wiedzę i doświadczenie z obu obszarów, by wraz z białoruskimi muzealnikami realizować nowe koncepcje muzealnicze związane z ideą „muzeum otwartego”.

Muzeum Aktywne to także kontynuacja działań, które zostały podjęte w projekcie „Etnoprojekt – polsko-białoruskie inspiracje etniczne w designie młodych”. W ramach działań podejmowanych na Białorusi odbyła się wizyta w Muzeum Etnograficznym w Mińsku. Młodzi etnografowie i projektanci zarówno z Polski jak i z Białorusi zainteresowali się bogatymi zbiorami etnograficznymi (tkaniny, ubrania, przedmioty codziennego użytku, ikony), które są tylko w niewielkim stopniu dostępne dla zwiedzających. Są także eksponowane w mało atrakcyjny sposób. Spontanicznie pojawiło się wiele pomysłów, w jaki sposób zmienić tę sytuację. Na wytworzonej w tamtym miejscu i czasie energii postanowiliśmy nawiązać twórczą współpracę z muzealnikami z Mińska, by wspólnie w nowy sposób przyjrzeć się ich kolekcji i zaprosić mieszkańców miasta do wizyty w tym na co dzień niedostępnym miejscu.  Podczas kolejnych edycji programu umożliwiamy białoruskim muzealnikom i animatorom współpracę z polskimi etnografami, muzealnikami i animatorami.

W pracy ważne jest dla nas motto sformułowane przez Zespół Dynamika Ekspozycji (Małopolski Instytutu Kultury), które wskazuje nam kierunki wspólnej polsko-białoruskiej refleksji muzealnej:

Muzeum służy społeczeństwu, a nie samemu sobie. Muzeum ma misję i etos, a nie hołduje potrzebom rynku. Muzeum tworzy nowe potrzeby, a nie tylko odpowiada na oczekiwania odbiorców.(…) Muzeum udziela głosu użytkownikom, a nie tylko formułuje własny przekaz. Muzeum tworzy przestrzeń do dyskusji.

Ważnym elementem naszej pracy, który doceniają białoruscy partnerzy, jest demokratyczny model pracy proponowany w trakcie realizacji projektu.

Zwracamy uwagę na wymianę doświadczeń, zarówno w zakresie działalności polskich muzeów, jak i działalności animacyjnej, która pozwala aktywizować odwiedzających. Jest to m.in. rezultat przemian jakie zachodzą we współczesnej muzeologii, gdzie wizerunek muzeum jako pasywnej formy gromadzenia zbiorów zastępowany jest

obrazem instytucji kreatywnej, która stymuluje tworzenie nowych form kultury i nauki, łącząc edukację i rozrywkę, a także prowadzi działalność badawczo-naukową we właściwych dla siebie dziedzinach, odgrywa ważną rolę społeczną oraz stymuluje rozwój turystyki kulturowej i naukowej.

(Raport o stanie muzeów, 2009). Takie wyzwania stają zarówno przed muzeami polskimi, jak białoruskimi.

Do tej poty odbyły się 4 edycje projektu:

IV edycja projektu – 2015: „Muzeum Aktywne. Miesięczne staże w Warszawie dla białoruskich muzealników”

III edycja projektu – 2014: „Warsztaty Obudź muzeum”

II edycja projektu – 2013: „Muzeum Aktywne. Wizyta studyjna białoruskich muzealników w polskich muzeach”

I edycja projektu – 2012: „Muzeum Aktywne. Interdyscyplinarne warsztaty w Muzeum Etnograficznym”

W wydarzeniach Muzeum Aktywnego do tej pory wzięli udział pracownicy i pracowniczki m.in. takich białoruskich instytucji:

 • Białoruskie Muzeum Architektury i Życia Codziennego – Skansen w Ozercach k. Mińska,
 • Etnograficzne Stowarzyszenie Studentów z Mińska,
 • Instytut Sztuki, Etnografii i Folkloru, Białoruska Akademia Nauk w Mińsku,
 • Muzeum Janka Kupały w Mińsku,
 • Мuzeum – Pracownia Zaira Azgura w Mińsku,
 • Państwowe Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Grodnie,
 • Połockie Narodowe Kulturowo-Historyczne Muzeum – Rezerwat,
 • Muzeum Historii Białorusi,
 • Muzeum w Lidzie,
 • Muzeum Krajoznawcze w Połocku,
 • Muzeum Wiewiórki w Weliko-Berestowiczach.

Ze strony polskiej w program zaangażowane były instytucje:

 • Muzeum Podlaskie w Białymstoku, oraz jego oddziały w Supraślu, Tykocinie i Bielsku Podlaskim,
 • Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach,
 • Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie,
 • Muzeum Łazienki Królewskie,
 • Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu,
 • Muzeum Powstania Warszawskiego,
 • Muzeum Warszawy,
 • Fundacja Kultura bez Barier,
 • Fundacja Muzyka Odnaleziona,
 • Centrum Cyfrowe (projekt Otwarte Zabytki),
 • muzealnictwo.com,
 • Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie (Wirtualne Muzeum Drzeworytów),
 • Instytut Polski w Mińsku.

Osoby zainteresowane projektem prosimy o kontakt: muzeum.aktywne@gmail.com.

Projekty są częścią programu Muzeum Aktywne realizowanego przez Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna”.
Projekty dofinansowane były w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie” – RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji oraz programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności STP – Wizyty Studyjne w Polsce 2013-2014 realizowanego przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu.

Aktualności:

[posts-for-page tag_slug=’muzeum-aktywne’ hide_images=’false’ num=’10’ read_more=’
więcej »’ use_wp_excerpt=’true’ strip_html=’true’ hide_post_content=’false’ show_meta=’false’ prev_text=’« Nowsze’ next_text=’Starsze »’ force_image_width=’150′]