Poszukiwacze warszawskich tradycji

Poszukiwacze warszawskich tradycjiPoszukiwacze warszawskich tradycji
to projekt edukacji regionalnej skierowany do klas IV-VI warszawskich szkół podstawowych.

Edukacja regionalna, zwłaszcza ta związana z lokalnymi tradycjami, w mieście tak dużym i różnorodnym jak Warszawa nie zawsze jest łatwa i oczywista. W naszym projekcie spoglądamy na miasto z nietypowej strony i przekazujemy wiedzę na temat często pomijanych elementów dziedzictwa kulturowego stolicy. Staramy się inspirować uczniów do własnych poszukiwań warszawskich tradycji.

W ramach projektu prowadzimy zajęcia warsztatowe w oparciu o cztery scenariusze zajęć (do wyboru):

  1. Scenariusz ogólnowarszawski – ten cykl stanowi podstawę wprowadzania tematyki varsavianistycznej, w czasie zajęć uczestnicy poznają warszawskie symbole, elementy infrastruktury miejskiej, ale również kulinaria czy elementy gwary miejskiej. Zapoznając się z krótkimi wypowiedziami mieszkańców Warszawy dowiadują się na czym polega praca etnografa-badacza.
  2. Scenariusz historyczny – na zajęciach nie tylko poznajemy tradycje Warszawy, ważne zabytki oraz legendy o Syrence i Bazyliszku, ale także przybliżymy kilka historii zwykłych Warszawiaków, obejrzymy stolicę na dawnych fotografiach oraz stworzymy naszą subiektywną mapę Warszawy.
  3. Scenariusz wielokulturowy – zajęcia pokażą, jak różnorodność kulturowa Warszawy wzbogacała i wzbogaca  nasze miasto. Zwrócimy uwagę na lokalne przejawy dawnej i współczesnej wielokulturowości (np. kuchnia, muzyka, architektura).
  4. Scenariusz lokalny –opowiemy o tym, co najbliższe, a często nieznane, czyli tradycjach i historiach lokalnych, związanych z poszczególnymi dzielnicami i osiedlami. Zachęcimy również do samodzielnych poszukiwań i rozmów z mieszkańcami, sąsiadami, którzy mogą przybliżyć historię i specyfikę danej dzielnicy.

Zajęcia prowadzone są dla poszczególnych klas, trwają pięć godzin lekcyjnych, podzielonych na 2 spotkania i odbywają się w godzinach zajęć szkolnych. Mają one formę aktywnych warsztatów, połączonych z krótkimi formami wykładowymi i pokazami multimedialnymi.

Zajęcia prowadzą edukatorki Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna, przygotowane merytorycznie do prowadzenia zajęć o tematyce kulturowej.

Projekt odbywa się nieregularnie w miarę zdobytego dofinansowania.

Kontakt: poszukiwaczetradycji@gmail.com

Do tej pory odbyło się dziesięć edycji projektu.

X edycja – 2019
IX edyacja – 2018
VIII edycja – 2017
VII edycja – 2016
VI edycja – 2015
V edycja – 2014 
IV edycja – 2013 
III edycja – 2012 
II edycja – 2011 
I edycja – 2010