Edukuj z antropologią na Mazowszu

Edukuj z antropologią na Mazowszu to projekt kulturalno-edukacyjny skierowany do przedszkoli, placówek opiekuńczo-wychowawczych, szkół i bibliotek. W ramach projektu zapraszamy na bezpłatne warsztaty:

ETNOGRAFIA DLA NAJMŁODSZYCH

Podczas zajęć chcemy zaciekawić najmłodszych polską kulturą ludową i wybranymi kulturami świata. Każde dziecko pozna wybrany aspekt danej kultury, a zajęcia zakończy z własnoręcznie zrobionym przedmiotem, np. kaszubskimi diabelskimi skrzypcami, obrazkiem namalowanym na szkle czy meksykańską ozdobą. Warsztaty kierujemy do dzieci w wieku3-7 lat oraz ich rodziców/opiekunów. Zajęcia odbywają się w przedszkolu lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.

PRZYGODA W BIBLIOTECE

Czym jest Ramajana? Jak wyglądają zwyczaje jedzeniowe w różnych częściach świata? Jakie postaci występują w jawajskim teatrze cieni? Odpowiedzi na te i inne pytania poszukamy w trakcie godzinnego warsztatu poświęconego wybranej kulturze świata, np. kulturze Bangladeszu, Indii, Meksyku czy Ukrainy. Zajęcia zawierają elementy plastyczne i/lub taneczno-muzyczne. Warsztaty przygotowujemy z myślą o uczennicach i uczniach szkół podstawowych. Spotkanie odbywa się w bibliotece szkolnej lub w bibliotece publicznej, która proszona jest o zaproszenie szkoły na zajęcia.

SPOTKAJ ETNOLOGA

Prowadząc zajęcia, chcemy zaciekawić młodzież ich najbliższą okolicą oraz zachęcić do jej poznawania. W pierwszej części spotkania uczestniczki i uczestnicy dowiedzą się, czym jest etnografia i etnologia, zgłębią znaczenie pojęcia „kultura”, tematyka drugiej części spotkania zostanie uzgodniona ze szkołą i będzie dotyczyć najbliższej okolicy – np. lokalnej historii, wybranego zjawiska występującego w okolicy czy przeprowadzenia przykładowych badań etnograficznych na dany temat. Trwające pięć godzin lekcyjnych zajęcia kierujemy do uczennic i uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i młodzieży uczęszczającej do szkół gimnazjalnych.

OKIEM ETNOLOGA

Warsztaty rozwijają wiedzę i umiejętności w zakresie tematów oraz metod obecnych we współczesnej etnologii i antropologii kulturowej. Poprzez realizację zajęć chcemy pokazywać, że zarówno w kulturach dla nas odległych, jak i w zjawiskach kulturowych dziejących się tuż koło nas, można znaleźć wiele fascynujących i ważnych wątków. Na przykładach konkretnych tematów pokażemy, jak etnologia pomaga zrozumieć otaczający nas świat społeczny. Na trwające jedną godzinę lekcyjną zajęcia zapraszamy klasy licealne.

Szczegółowa tematyka każdego warsztatu uzgadniana jest indywidualnie. Zajęcia prowadzone są przez zespół edukacyjny Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna – etnologów posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Ofertę warsztatów kierujemy do instytucji działających na terenie Województwa Mazowieckiego w powiatach: białobrzeskim, garwolińskim, gostynińskim, grójeckim, kozienickim, lipskim, łosickim, mińskim, nowodworskim, ostrołęckim, ostrowskim, piaseczyńskim, płockim, płońskim, pułtuskim, pruszkowskim, przasnyskim, przysuskim, radomskim, siedleckim, sierpeckim, sochaczewskim, szydłowieckim, węgrowskim, wołomińskim, zwoleńskim, żuromińskim. Oferta skierowana jest do instytucji działających w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców, pierwszeństwo udziału w projekcie mają instytucje działające w gminach wiejskich.

Liczba warsztatów jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia na warsztaty Etnografia dla najmłodszych, Przygoda w bibliotece i Spotkaj Etnologa prosimy kierować na adres e-mail j.koscianska@etnograficzna.pl, zgłoszenia na zajęcia Okiem Etnologa na adres j.szymanska@etnograficzna.pl

W zgłoszeniu mailowym prosimy podać:

  1. Nazwę i adres instytucji;
  2. Imię i nazwisko oraz kontakt do osoby wysyłającej zgłoszenie;
  3. Informację, którym warsztatem są Państwo zainteresowani i dla jakiej grupy uczestniczek i uczestników miałby być on przeprowadzony.

KONTAKT

Joanna Kościańska – koordynatorka warsztatów Etnografia dla najmłodszych, Przygoda w bibliotece i Spotkaj Etnologa, tel. 501 024 396, e-mail:  j.koscianska@etnograficzna.pl

Justyna Szymańska – koordynatorka warsztatów Okiem Etnologa, tel. 509 067 353, e-mail:  j.szymanska@etnograficzna.pl

znak-podstawowy-kolor_rgb logotypclaim_czerony_pl_

 

 

 

Projekt „Edukuj z antropologią na Mazowszu”, realizowany przez Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna”, współfinansuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt współfinansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.