Antropologia organizacji

Badanie kultury organizacji to badanie samych siebie. Ludzi i struktur, które tworzymy. Proponujemy przyjrzenie się swojej organizacji z dwóch perspektyw: analizy potrzeb pracowników oraz analizy struktur organizacji. Zestawienie myślenia systemowego z refleksyjnością i wrażliwością antropologiczną pozwoli osobom uczestniczącym zmapować kulturę organizacji i wyznaczyć kierunki jej zmiany. Nabyta w trakcie warsztatu samoświadomość pozwoli zespołom spojrzeć z nowej perspektywy na organizacje z którymi współpracują.

„Poznaj”

coaching antropologiczny

Poznaj kulturę swojej organizacji! Na bazie konkretnego projektu zmapuj procesy, które służą i umożliwiają jej zmianę. Zobacz, co Ty możesz zaoferować innym, a co inni mogą zaoferować Tobie w przebiegu i realizacji pomysłu. Odkrywając mocne strony swojej grupy sprawdzisz, jak świadomie budować relacje pracownicze oraz dowiesz się, czym jest kultura organizacji. Refleksja nad nią, jest kluczowa dla rozwoju, dlatego korzystając z wyjątkowej metody łączącej analizę antropologiczną z pracą coachingową, zadbasz o to, aby wspierała ona i wzmacniała Twój zespół.

Oferujemy dwugodzinny warsztat obejmujący: 

  • Analizę procesów kulturowych przy użyciu teorii z zakresu Antropologii Organizacji
  • Pracę na mocnych stronach metodą coachingu grupowego

Organizacje zainteresowane współpracą prosimy o kontakt: badania@etnograficzna.pl

„Zmieniaj”

mapowanie systemowe

W ofercie proponujemy podejście holistyczne do badania kultury organizacji w postaci trzy modułowego warsztatu. Warsztat możliwy jest do prowadzenia zarówno w wersji on-line jak i offline.

Moduł I: Antropologia Organizacji

Narzędzie jakościowe, oparte na metodzie autoetnograficznej, do mapowania procesów tworzących kulturę organizacyjną na bazie konkretnego projektu w zespole.

Moduł II: Konflikt 

Narzędzie jakościowe do śledzenia potrzeb zespołowych wynikających z konfliktów, które pojawiły się w konkretnych projektach, umożliwiające wyznaczenie wyzwań w zakresie zmiany kultury organizacyjnej.

Moduł III: Modelowanie Systemowe

Narzędzie jakościowe pozwalające odkryć “dźwignię” [leverage point] niezbędną do skutecznych rozwiązań systemowych odpowiadających na wyzwania z zakresu zmiany kultury organizacyjnej.

Organizacje zainteresowane współpracą prosimy o kontakt: badania@etnograficzna.pl