Antropologia organizacji

Badanie kultury organizacji to badanie samych siebie. Ludzi i struktur, które tworzymy. Proponujemy przyjrzenie się swojej organizacji z dwóch perspektyw. Analizy potrzeb pracowników oraz analizy struktur organizacji. Zestawienie myślenia systemowego z refleksyjnością i wrażliwością antropologiczną pozwoli osobom uczestniczącym zmapować kulturę organizacji i wyznaczyć kierunki jej zmiany. Nabyta w trakcie warsztatu samoświadomość pozwoli zespołom spojrzeć z nowej perspektywy na organizacje z którymi współpracują.

W ofercie proponujemy podejście holistyczne do badania kultury organizacji w postaci 3 modułowego warsztatu. Warsztat możliwy jest do prowadzenia zarówno w wersji on-line jak i offline.

Moduł I: Antropologia Organizacji

Narzędzie jakościowe, oparte na metodzie autoetnograficznej, do mapowania procesów tworzących kulturę organizacyjną na bazie konkretnego projektu w zespole.

Moduł II: Konflikt 

Narzędzie jakościowe do śledzenia potrzeb zespołowych wynikających z konfliktów, które pojawiły się w konkretnych projektach, umożliwiające wyznaczenie wyzwań w zakresie zmiany kultury organizacyjnej.

Moduł III: Modelowanie Systemowe

Narzędzie jakościowe pozwalające odkryć “dźwignię” [leverage point] niezbędną do skutecznych rozwiązań systemowych odpowiadających na wyzwania z zakresu zmiany kultury organizacyjnej.

Organizacje zainteresowane współpracą prosimy o kontakt: badania@etnograficzna.pl