Nasze miejsce


okladkaNasze miejsce. Lokalna historia, pamięć i dziedzictwo w edukacji dzieci i młodzieży
to projekt dotyczący pamięci, historii i dziedzictwa w kontekście polskiej wsi, które wciąż są w dużej mierze nieobecne w nauczaniu historii oraz świadomości społecznej. Naszym celem jest włączenie dzieci i młodzieży do aktywnego poznawania “małej ojczyzny”, a nauczycielom zaprezentowanie narzędzi edukacyjnych bazujących na doświadczeniach etnologii i antropologii kulturowej.

W 2016 r. ramach projektu przeprowadziliśmy serię warsztatów stanowiących inspirację do pracy z lokalnym dziedzictwem, a także zaprezentowaliśmy publikację dotyczącą metod i narzędzi pracy z pamięcią i historią wsi.

Ofertę warsztatów kierowaliśmy do klas 4-7 szkół podstawowych i klas gimnazjalnych, w szkołach położonych na terenach wiejskich o utrudnionym dostępie do oferty kulturalnej i edukacyjnej.

Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się, na co zwracać uwagę, zajmując się lokalnym dziedzictwem, pamięcią i historią. Poznali i nauczyli się korzystać z etnograficznych narzędzi, w tym tego, jak w interesujący sposób wykorzystywać i prezentować zgromadzone informacje, przedmioty, fotografie. Uczniów klas gimnazjalnych zachęcaliśmy do realizacji projektów gimnazjalnych dotyczących wybranych elementów historii i dziedzictwa ich najbliższej okolicy. Mamy nadzieję, że pracując w ciekawy sposób z tym, co lokalne, uczniowie wzmocnili więź ze swoją najbliższą okolicą i nauczyli się dostrzegania w niej wartości.

W 2017 r. poszerzyliśmy naszą ofertę o dwa projekty uczniowskie, które zrealizowaliśmy w szkołach w Nowym Grodzicznie i Tuszymie. Każdy projekt zakończył się wystawą stworzoną przez uczniów.

W 2018 r. zrealizowaliśmy 21 warsztatów dla klas 4-8 szkół podstawowych i klas gimnazjalnych oraz kolejne dwa projekty uczniowskie w szkołach w Radłowie i Baligrodzie.

W 2019 r. zrealizowaliśmy 20 warsztatów dla klas 4-8 szkół podstawowych oraz dwa projekty uczniowskie: w Gródku i w Moszczance. Powstała także krótka animacja skierowana do dzieci i młodzieży.

W roku 2020 w ramach projektu odbyło się 26 zajęć, w tym część zdalnie. Wydaliśmy także publikację „Nasze miejsce. Projekt edukacji etnograficznej dla dzieci i młodzieży”.

Wystawy stworzone w 2017 r. można zobaczyć tutaj:

Wystawy stworzone w 2018 r. można zobaczyć tutaj:

Druk-00-scalone

Materiały dostępne na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa-Użycie Niekomercyjne 3.0 Polska

Wystawy stworzone w 2019 r. można zobaczyć tutaj:

GRODEK_net
wystawa_moszczanka

Materiały dostępne na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa-Użycie Niekomercyjne 3.0 Polska

Film z Moszczanki:

Animacja dla dzieci, młodzieży i nauczycieli:

Materiały dostępne na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa-Użycie Niekomercyjne 3.0 Polska

Publikacje

Nasze propozycje scenariuszy warsztatów mogą Państwo znaleźć w publikacji „Nasze miejsce. Inspirator do pracy z lokalnością”.
Z publikacją można zapoznać się tutaj:

Publikacja dostępna jest na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa-Użycie Niekomercyjne 3.0 Polska.

Publikację w wersji pdf można ściągnąć stąd.

Publikacja „Nasze miejsce. Projekt edukacji etnograficznej dla dzieci i młodzieży” prezentuje projekty edukacji etnograficznej, w ramach których dzieci i młodzież realizują etnograficzne badania terenowe na wybrany przez siebie temat, a efekty swojej pracy prezentują w postaci wystawy adresowanej do społeczności lokalnej. Publikacja Nasze miejsce… jest przewodnikiem, który pokazuje, jak realizować takie projekty. Do lektury zapraszamy wszystkich interesujących się dziedzictwem lokalnym. 

NaszeMiejsceM

Materiał dostępny na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0.

Publikację w wersji pdf można ściągnąć stąd.

Kontakt:
Joanna Kościańska – koordynatorka projektu
j.koscianska@etnograficzna.pl

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie “Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego. Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”

 mhp1Web