Nasze miejsce


okladkaNasze miejsce. Lokalna historia, pamięć i dziedzictwo w edukacji dzieci i młodzieży
to projekt dotyczy pamięci, historii i dziedzictwa w kontekście polskiej wsi, które wciąż są w dużej mierze nieobecne w nauczaniu historii oraz świadomości społecznej. Naszym celem jest włączenie dzieci i młodzieży do aktywnego poznawania “małej ojczyzny”, a nauczycielom zaprezentowanie narzędzi edukacyjnych bazujących na doświadczeniach etnologii i antropologii kulturowej.

W 2016 r. ramach projektu przeprowadziliśmy serię warsztatów stanowiących inspirację do pracy z lokalnym dziedzictwem, a także zaprezentowaliśmy publikację dotyczącą metod i narzędzi pracy z pamięcią i historią wsi.

Ofertę warsztatów kierowaliśmy do klas 4-7 szkół podstawowych i klas gimnazjalnych, w szkołach położonych na terenach wiejskich o utrudnionym dostępie do oferty kulturalnej i edukacyjnej.

Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się, na co zwracać uwagę, zajmując się lokalnym dziedzictwem, pamięcią i historią. Poznali i nauczyli się korzystać z etnograficznych narzędzi, w tym tego, jak w interesujący sposób wykorzystywać i prezentować zgromadzone informacje, przedmioty, fotografie. Uczniów klas gimnazjalnych zachęcaliśmy do realizacji projektów gimnazjalnych dotyczących wybranych elementów historii i dziedzictwa ich najbliższej okolicy. Mamy nadzieję, że pracując w ciekawy sposób z tym, co lokalne, uczniowie wzmocnili więź ze swoją najbliższą okolicą i nauczyli się dostrzegania w niej wartości.

W 2017 r. poszerzyliśmy naszą ofertę o dwa projekty uczniowskie, które zrealizowaliśmy w szkołach w Nowym Grodzicznie i Tuszymie. Każdy projekt zakończył się wystawą stworzoną przez uczniów.

W 2018 r. zrealizowaliśmy 21 warsztatów dla klas 4-8 szkół podstawowych i klas gimnazjalnych oraz kolejne dwa projekty uczniowskie w szkołach w Radłowie i Baligrodzie.

Wystawy stworzone w 2017 r. można zobaczyć tutaj:

 

Wystawy stworzone w 2018 r. można zobaczyć tutaj:

 

Nasze propozycje scenariuszy warsztatów mogą Państwo znaleźć w publikacji „Nasze miejsce. Inspirator do pracy z lokalnością”.

Z publikacją można zapoznać się tutaj:

Publikację w wersji pdf można ściągnąć stąd.

Publikacja dostępna jest na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa-Użycie Niekomercyjne 3.0 Polska.

 

REKRUTACJA

Warsztaty odbywają się w zainteresowanych szkołach i trwają 4 godziny lekcyjne. Edukatorzy Stowarzyszenia dojadą do Państwa szkoły oraz zapewnią wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć. Zajęcia dla szkół są bezpłatne.

Zgłoszenia przyjmujemy e-mailowo pod adresem: nasze.miejsce.spe@gmail.com

Liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

W zgłoszeniu prosimy podać:

  1. Nazwę i adres szkoły
  2. Informację o klasach, które chcą wziąć udział w projekcie (która klasa, liczba uczniów, czy są uczniowie o specjalnych potrzebach)
  3. Dane kontaktowe osoby zgłaszającej
  4. Krótkie uzasadnienie, dlaczego chcieliby Państwo wziąć udział w naszym projekcie.

W razie pytań prosimy pisać pod podany wyżej adres e-mail lub bezpośrednio do koordynatorek: j.szymanska@etnograficzna.pl
j.koscianska@etnograficzna.pl

Materiały dostępne na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa-Użycie Niekomercyjne 3.0 Polska

 

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie “Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego. Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”

 mhp1Web