Pracownia Etnograficzna

SPE logoStowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego (SPE) to organizacja pozarządowa skupiająca przede wszystkim etnografów i antropologów kultury. Powstała w 2006 roku w Warszawie z inicjatywy absolwentów i studentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajmujemy się badaniem i popularyzowaniem kultury tradycyjnej i współczesnej. Pytamy o tożsamość.

Pracownia Etnograficzna realizuje projekty badawcze, dokumentacyjne, edukacyjne i popularyzatorskie. Razem z trzema innymi organizacjami od 2010 roku współtworzymy otwarte miejsce na kulturę w Warszawie – Pracownię Duży Pokój, nagrodzoną w konkursie S3KTOR.

SPE to etnografki i etnografowie, którym się chce.

Od 2009 roku tworzymy portal skanseny.net, gdzie promujemy idee muzealnictwa skansenowskiego, a od roku 2011 album internetowy strojeludowe.net, gdzie gromadzimy informacje, zdjęcia i ilustracje z muzeów etnograficznych dotyczące polskich strojów ludowych.

Zabieramy młodych projektantów na etnograficzną objazdówkę po Polsce i Białorusi. Efekty inspiracji, które znaleźli w podróży, można zobaczyć na etnoprojekt.pl.

Od 2015 roku współpracujemy z mieszkańcami Wilamowic wspierając ich w zachowaniu i rozwoju unikalnego dziedzictwa miejscowości, w tym jednego z najbardziej zagrożonych języków Europy – wymysiöeryś – w ramach projektu #Wilamowice mówią.

Stworzyliśmy kilkanaście warszawskich audioprzewodników – www.miejskasciezka.pl, nagrodzonych w konkursie S3KTOR.

Kilkaset osób, dzieci i dorosłych, wzięło udział w naszych warsztatach rękodzielniczych: szycia, tkania, haftowania, robienia etnogadżetów.

Uczymy, jak prowadzić projekty kulturalne (ARRA) czy jak mówić o kulturze w muzeum – Muzeum Aktywne.

Prowadziliśmy badania dotyczące pracy polskich skansenów i sytuacji Polaków w Macedonii (www.polacywmacedonii.net).

Zorganizowaliśmy kilkadziesiąt spotkań, pokazów filmów i wystaw, które popularyzowały dorobek polskiej etnografii i antropologii – Pracownia Koszykowa.

We współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW realizujemy również projekt Antropologia dziś – otwarte seminaria naukowe, w ramach którego zapraszamy wybitnej klasy naukowców – antropologów i przedstawicieli nauk społecznych – do wygłoszenia wykładów (wstęp wolny), po których następuje dyskusja na najgorętsze tematy podejmowane obecnie przez antropologię kulturową.

Wydaliśmy książkę dla dzieci „Wokabularz – elementarz językowy” oraz serię książeczek z tekstami o Warszawie „Etnografia do kieszeni”.

W 2017 roku działamy również na Podlasiu i w ramach projektu Między pokoleniami: etnografia i dziedzictwo przyglądamy się opiece nad dziećmi dawniej i dziś – pytamy seniorów o ich doświadczenia i wspomnienia związane z rodzicielstwem oraz szukamy odpowiedzi na pytanie: co interesującego w doświadczeniach starszych pokoleń mogą znaleźć dla siebie współcześni rodzice?

Przeprowadziliśmy setki warsztatów edukacyjnych dla tysięcy uczniów w całej Polsce.

Dla ponad 2500 warszawskich uczniów prowadziliśmy warsztaty zachęcające do poznawania Warszawy – Poszukiwacze warszawskich tradycji, projekt nagrodzony w Konkursie na najlepszy projekt z zakresu edukacji kulturalnej roku 2012.

Etnografia dla najmłodszych

Przygoda w bibliotece

Okiem etnologa 

Spotkaj etnologa

Nasze miejsce

Nasze strony internetowe: