Witold Dynowski

prof. Witold Dynowski

prof. Witold Dynowski

Patronem Stowarzyszenia „Pracownia Etnograficzna” jest profesor Witold Dynowski, wieloletni dyrektor ówczesnej Katedry Etnografii i Etnologii UW – postać słynąca ze swojej wiary w młodych ludzi i ich potencjał. Nie bez przyczyny powierzono mu tę honorową funkcję. Był to doskonały organizator, który potrafił skupić wokół siebie zgrany zespół współpracowników. Pasjonat, który życie prywatne łączył z zawodowym udostępniając na potrzeby Katedry swoją kamienicę przy Hożej 74. Do dziś wśród studentów krążą opowieści „o jednym takim profesorze”, który zapraszał studentów na obiady do swojego mieszkania. To on zainicjował Międzyuczelniane Obozy Etnograficzne – przestrzeń, w której spotykali się studenci etnografii z całego kraju. Nie tylko razem prowadzili badania i wymieniali się doświadczeniami, ale też po prostu się integrowali. Zakładając Stowarzyszenie, chcieliśmy, by wartości, którym hołdował profesor Dynowski były nadal kultywowane.

Witold Dynowski (ur. 23 sierpnia 1903 w Harbinie, Chiny, zm. 31 lipca 1986 w Warszawie) – polski etnolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Etnologii i Etnografii UW w latach 1949-1973. Należał do grona uczniów prof. Cezarii Baudouin de Courtenay Ehrenkreutz Jędrzejewiczowej, Matki Założycielki Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego.