Turystyka kulturowa

Zapraszamy do wspólnego odkrywania i promowania lokalnego dziedzictwa kulturowego!

Za pomocą metod etnograficznych zbieramy wspomnienia i opowieści mieszkańców, charakterystyczne dla danego miejsca legendy, zwyczaje, przepisy kulinarne, wytwory sztuki ludowej czy archiwalia. Wspólnie z mieszkańcami tworzymy unikalny produkt promujący dany region lub miejscowość. 

Zapraszamy do współpracy Lokalne Organizacje Turystyczne, samorządy, Lokalne Grupy Działania, a także pozostałe organizacje i instytucje zainteresowane rozwijaniem turystyki kulturowej w swoim regionie.

Możemy wspólnie stworzyć:

  • mapy etnograficzne,
  • audioprzewodniki,
  • publikacje i wystawy.

Dzięki współpracy z doświadczonymi graficzkami i projektantami, nasze produkty przyciągają uwagę atrakcyjną formą. Do każdego projektu możemy też dołączyć drobne materiały promocyjne (np. magnesy, przypinki, pocztówki) nawiązujące do lokalnej tradycji.

Możemy też współpracować przy tworzeniu i organizacji gier terenowych, gier planszowych, warsztatów i wydarzeń promujących lokalne dziedzictwo.

Zachęcamy do kontaktu: turystyka@etnograficzna.pl

Zobacz pełną ofertę: pobierz prezentację.