Edukacja

Edukacja jest jednym z ważnych obszarów aktywności Stowarzyszenia „Pracownia Etnograficzna”. Rozwijamy swoją działalność w tym zakresie od 2009 roku, co roku poszerzając ofertę, sposoby i miejsca działania, jak również grupy odbiorców. Uważamy, że edukacja na rzecz różnorodności kulturowej jest jednym z podstawowych elementów budowania społeczeństwa otwartego na „inność”.

Od 1.06.2014 do 30.11.2015 realizowaliśmy projekt „Edukuj z antropologią! Lokalność Różnorodność Zaangażowanie”, który łączył wszystkie nasze dotychczasowe działania edukacyjne, jak również stawiał przed nami nowe wyzwania.

Projekt składał się z trzech modułów tworzących kompleksową ofertę oraz metodologię działań edukacyjnych wspierających kształtowanie kompetencji społecznych, dzięki wykorzystaniu etnologicznych narzędzi.

I – Warsztaty etnograficzno-plastyczne o kulturze polskiej i kulturach innych krajów

II – Warsztaty z etnologiem

III – Refleksja i upowszechnianie rezultatów

  • Cykle seminariów dla edukatorów
  • Cykl seminariów dla nauczycieli
  • Działania rzecznicze i konsultacyjne
  • Publikacja podsumowująca projekt i metodę działania

FIO_MPiPS_logo1
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.