VI edycja 2015

Zapraszamy szkoły podstawowe z terenu Miasta Stołecznego Warszawy do udziału w VI  edycji projektu „Poszukiwacze warszawskich tradycji”.

W trakcie kolejnej edycji Poszukiwaczy uczestnicy maja do  wyboru 4 cykle tematyczne zajęć:

  1. Ścieżka ogólnowarszawska – ten cykl stanowi podstawę wprowadzania tematyki varsavianistycznej, w czasie zajęć uczestnicy poznają warszawskie symbole, elementy infrastruktury miejskiej, ale również kulinaria czy elementy gwary miejskiej. Zapoznając się z krótkimi wypowiedziami mieszkańców Warszawy dowiadują się na czym polega praca etnografa-badacza.
  2. Ścieżka historyczna – na zajęciach nie tylko poznajemy tradycje Warszawy, ważne zabytki oraz legendy o Syrence i Bazyliszku, ale także przybliżymy kilka historii zwykłych Warszawiaków, obejrzymy stolicę na dawnych fotografiach oraz stworzymy naszą subiektywną mapę Warszawy.
  3. Ścieżka wielokulturowa – zajęcia pokażą, jak różnorodność kulturowa Warszawy wzbogacała i wzbogaca  nasze miasto. Zwrócimy uwagę na lokalne przejawy dawnej i współczesnej wielokulturowości (np. kuchnia, muzyka, architektura).
  4. Ścieżka lokalna –opowiemy o tym, co najbliższe, a często nieznane, czyli tradycjach i historiach lokalnych, związanych z poszczególnymi dzielnicami i osiedlami. Zachęcimy również do samodzielnych poszukiwań i rozmów z mieszkańcami, sąsiadami, którzy mogą przybliżyć historię i specyfikę danej dzielnicy.

Dla kogo?
Warsztaty przeznaczone są dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.

Kto prowadzi?
Zajęcie prowadzone są przez członkinie Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna – absolwentki lub studentki ostatnich lat etnologii, przygotowanych merytorycznie do prowadzenia zajęć o tematyce kulturowej. Posiadamy także wieloletnie doświadczenie pedagogiczne.

W jakiej formie?
W ramach projektu edukatorki odwiedzają Państwa szkołę i prowadzą zajęcia trwające pięć godzin lekcyjnych, podzielonych na 2 spotkania (3+2 godziny lekcyjne) w poszczególnych klasach, w czasie zajęć szkolnych. Mają one formę aktywnych warsztatów, połączonych z pokazami multimedialnymi.

Kiedy?
Warsztaty odbywają się do końca 2015 roku. Konkretne daty ustalamy indywidualnie z każdą szkołą i poszczególnymi klasami.

Jak?
Projekt jest finansowany w ramach dotacji z Biura Edukacji m.st. Warszawy, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, zatem zajęcia dla uczniów są bezpłatne.

Organizacja warsztatów: Magdalena Turkowska
Kontakt: poszukiwaczetradycji@gmail.com

Warsztaty odbywają się w ramach projektu Edukuj z antropologią! Lokalność Różnorodność Zaangażowanie.  Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,Biuro Edukacji m.st. Warszawy oraz dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

PWT_loga_2014_mnisw