Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego:

  • Anna Bińka – Prezeska Zarządu. Absolwentka etnologii w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW oraz psychologii stosunków międzykulturowych w SWPS. Edukatorka i instruktorka ZHP.  Koordynatorka i inicjatorka projektów popularyzującyh etnologię wśród różnych grup wiekowych oraz działań łączących etnografię i design. Kontakt: a.binka@etnograficzna.pl.
  • Natalia Jabłońska – Członkini Zarządu. Absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Instytutu Historii Sztuki UW, członkini Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna. Od 2011 roku koordynatorka projektów popularyzujące etnologię wśród dzieci i rodziców oraz poprzez warsztaty rękodzielnicze.
  • Kaja Kojder-Demska
  • Helena Patzer

Komisja rewizyjna:

  • Joanna Urbańczyk
  • Monika Samoraj
  • Magdalena Plewowska