Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego:

  • Anna Bińka – Prezeska Zarządu. Absolwentka etnologii w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW oraz psychologii stosunków międzykulturowych w SWPS. Edukatorka i instruktorka ZHP.  Koordynatorka i inicjatorka projektów popularyzującyh etnologię wśród różnych grup wiekowych oraz działań łączących etnografię i design. Kontakt: a.binka@etnograficzna.pl.
  • Kaja Kojder-Demska
  • Helena Patzer

Komisja rewizyjna:

  • Joanna Urbańczyk
  • Monika Samoraj
  • Magdalena Plewowska