Książki

Фокус на активістку. Надихаючі тексти для жінок
(Fokus na aktywistkę. Teksty inspiracyjne dla kobiet)

Ukraińskojęzyczna publikacja zbierająca teksty polskich autorek dotyczące wypalenia zawodowego i emocjonalnego.

Więcej o projekcie tutaj

Plik pdf do pobrania tutaj

Fokus_na_aktywistke

Publikacja dostępna jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0)

Nasze miejsce. Projekt edukacji etnograficznej dla dzieci i młodzieży

Publikacja prezentująca projekty edukacji etnograficznej, w ramach których dzieci i młodzież realizują etnograficzne badania terenowe na wybrany przez siebie temat, a efekty swojej pracy prezentują w postaci wystawy adresowanej do społeczności lokalnej. Publikacja Nasze miejsce… jest przewodnikiem, który pokazuje, jak realizować takie projekty. Do lektury zapraszamy wszystkich interesujących się dziedzictwem lokalnym. 

Więcej o projekcie tutaj.

Plik pdf do pobrania tutaj.

NaszeMiejsceM

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 88x31.png

Publikacja dostępna jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0)

Як діяти локально? Про локальну діагностику для громадських організацій
(Jak działać lokalnie? O diagnozie lokalnej dla organizacji społecznych)

Ukraińskojęzyczna publikacja-podręcznik dla aktywistów i wszystkich zainteresowanych efektywnym działaniem w swojej lokalnej społeczności.

Więcej o projekcie tutaj.

Plik pdf do pobrania tutaj.

jakdzialac_internet_final

Publikacja dostępna jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0)

Новый взгляд на наследие. Вдохновляющие материалы и упражнения для работы с детьми и подростками / Dziedzictwo na nowo. Materiały inspiracyjne i ćwiczenia dla pracujących z dziećmi i młodzieżą

Rosyjskojęzyczna publikacja poświęcona seminarium szkoleniowo-inspiracyjnym dotyczącym pracy w zakresie edukacji o dziedzictwie z dziećmi i młodzieżą.

Więcej o projekcie tutaj.

Plik pdf do pobrania tutaj.

dziedzictwo_ros

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 88x31.png

Publikacja dostępna jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0)

Dziedzictwo na nowo. Album.

Album inspiracji po seminarium szkoleniowo-inspiracyjnym „Dziedzictwo na nowo”.

Więcej o projekcie tutaj.

Plik pdf do pobrania tutaj.

dziedzictwo_album

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 88x31.png

Publikacja dostępna jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0)

Nasze miejsce. Inspirator do pracy z lokalnością.

Publikacja prezentująca etnograficzne podejście do działań edukacyjnych w zakresie pozaformalnej edukacji lokalnej i regionalnej w formie teoretycznej i praktycznej (tekstów i ćwiczeń).

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymaniem papierowej wersji publikacji, prosimy o kontakt pod adresem pracownia@etnograficzna.pl

Więcej o projekcie tutaj.

Plik pdf do pobrania tutaj.

Inspirator

Licencja Creative Commons

Publikacja dostępna jest na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa-Użycie Niekomercyjne 3.0 Polska.

Poszukiwacze lokalnych tradycji / У пошуках національних скарбів

Ukraińskojęzyczna publikacja prezentująca etnograficzne podejście do działań edukacyjnych w zakresie pozaformalnej edukacji lokalnej i regionalnej powstała na podstawie projektu realizowanego z organizacją Młodzieżowa Fundacja Inicjatyw Europejskich z Żytomierza.

Więcej o projekcie tutaj.

Plik pdf do pobrania tutaj.

poszukiwacze_zytomierz

Licencja Creative Commons

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa-Użycie Niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Wokabularz

Więcej o projekcie tutaj.
Skompresowany pdf (7zip) do pobrania tutaj.

Wokabularz-w-internecie

Książka jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorek i Stowarzyszenia „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego.

Etnografia do kieszeni, numer 5

Więcej o projekcie tutaj.
Plik pdf do pobrania tutaj.

EDK5_layout-NET

Etnografia do kieszeni, numer 4

Więcej o projekcie tutaj.
Plik pdf do pobrania tutaj.

EDK4_layout-NET

Etnografia do kieszeni, numer 3

Więcej o projekcie tutaj.
Plik pdf do pobrania tutaj.

EtnografiaDoKieszeni_nr3

Etnografia do kieszeni, numer 2

Więcej o projekcie tutaj.
Plik pdf do pobrania tutaj.

EtnografiaDoKieszeni_nr2

Etnografia do kieszeni, numer 1

Więcej o projekcie tutaj.
Plik pdf do pobrania tutaj.

EtnografiaDoKieszeni_nr1_net