II edycja – 2011

Poszukiwacze warszawskich tradycji II
II edycja – 2011

Druga edycja projektu nosiła tytuł Poszukiwacze warszawskich tradycji II. Nasze dzielnice. Skupialiśmy się w niej mniej na pokazywaniu etnologii i jej narzędzi, bardziej natomiast na tematach przynajmniej terytorialnie najbliższych uczestnikom – kwestiom związanym z lokalnymi, dzielnicowymi czy osiedlowymi tradycjami, historiami i mieszkańcami. Wspólnie poznawaliśmy lub przyglądaliśmy się na nowo bliskim nam miejscom i temu, co się w nich dzieje. Uczniowie mieli okazję nie tylko poznać nowe informacje o swojej dzielnicy, ale też przedstawić własny punkt widzenia najbliższej okolicy. W ramach projektu odbyło się 25 warsztatów w szkołach podstawowych z 7 dzielnic. Dodatkowo powstały umieszczone na stronie merytorycznie opracowane materiały dotyczące poszczególnych miejsc, a także odbył się konkurs dla chętnych uczestników projektu.