VII edycja 2016

Nauczycielko/Nauczycielu, w wyniku dużej liczby zgłoszeń na zajęcia w maju i czerwcu 2016 roku, zakończyliśmy nabór na warsztaty. Jeśli jednak jesteś zainteresowana/y zaproszeniem edukatorek SPE do swojej szkoły w ramach projektu „Poszukiwacze warszawskich tradycji”, zostaw nam namiary na siebie i swoją szkołę – skontaktujemy się, jak tylko ruszymy z kolejną edycją zajęć.

Zapraszamy szkoły podstawowe z terenu Miasta Stołecznego Warszawy do udziału w VII  edycji projektu„Poszukiwacze warszawskich tradycji”.

W ramach projektu prowadzimy zajęcia warsztatowe w oparciu o cztery ścieżki tematyczne (do wyboru):

Ścieżka ogólnowarszawska – Realizacja ścieżki ogólnowarszawskiej stanowi podstawę wprowadzania tematyki varsavianistycznej, zwłaszcza wśród młodszych uczestników zajęć (10–11 lat). Ćwiczenia z tej ścieżki ukazują to, co kluczowe dla tożsamości miasta oraz pozwalają poznać stolicę okiem wnikliwego badacza kultury, który zauważa różne związki i odniesienia w otaczającej go przestrzeni.

W czasie zajęć uczestnicy poznają ważne warszawskie symbole, wśród nich zabytki architektury, elementy nowoczesnej infrastruktury miejskiej, ale także kulinaria, takie jak pańska skórka czy wuzetka. Zapraszamy też do spotkania z mieszkańcami Warszawy, którzy w krótkich wypowiedziach wyrażają swoje opinie na temat życia w Warszawie. Dzięki temu uczestnicy poznają podstawy warsztatu pracy etnografa-badacza kultury. Elementy „rodzimej egzotyki” znajdują się w ćwiczeniach dotyczących warszawskiej gwary oraz w quizie z zagadkami o Warszawie.

Ścieżka historyczna – W ramach ścieżki historycznej poruszamy zagadnienia dotyczące historii miasta. Bazujemy na legendach, fotografiach, wspomnieniach i wywiadach, które mogą stanowić źródło wiedzy zarówno dla historyka, jak i dla etnografa. W realizacji tej ścieżki kluczowe jest ukazanie uczestnictwa jednostek w procesach historycznych oraz zmian zachodzących w wyglądzie miasta i jego strukturze społecznej.

Wychodząc od legendarnej przeszłości Warszawy, mamy możliwość ukazania uczestnikom wartości tradycji ustnej. Oglądając stolicę na dawnych fotografiach i porównując ją ze współczesnym wyglądem miasta, uczestnicy zajęć zauważą nie tylko zmiany w miejskiej przestrzeni, czyli kluczowe dla tożsamości Warszawy zburzenie i odbudowę stolicy, ale także różnice w życiu codziennym warszawiaków z różnych epok.

Wspomnienia okupacyjne oraz z okresu powojennego pomagają uczestnikom poznać atmosferę minionych wydarzeń w wymiarze osobistym i lokalnym. Dzięki temu opisywane w podręcznikach do historii wydarzenia stają się bliższe i bardziej zrozumiałe dla młodych odbiorców.

Ścieżka wielokulturowa – Ćwiczenia ze ścieżki wielokulturowej ukazują, jak różnorodność kulturowa Warszawy wzbogaca nasze miasto, zarówno w wymiarze historycznym, jak i współcześnie. Przekazanie wiedzy o kulturach, które współtworzyły i współtworzą krajobraz miasta, służy przeciwdziałaniu stereotypom oraz pokazaniu, że różnorodność i wzajemne inspirowanie się są wartościami.

Ćwiczenia w ramach tej ścieżki prowadzą od zagadnień odnoszących się do wielokulturowej historii miasta oraz ważnych postaci, które miały wpływ na architekturę, życie społeczne czy gospodarcze miasta, do osobistych doświadczeń uczestników związanych ze współczesnymi przejawami wielokulturowości.

Uczestnicy tworzą także gazetę, w której opisują różne grupy narodowe i wyznaniowe zamieszkujące stolicę. Zapoznają się także z wypowiedziami migrantów zamieszkującymi dzisiejszą Warszawę – osobiste historie cudzoziemców oraz prowadzenie własnych rozmów stają się kolejną okazją do spotkania z człowiekiem jako najcenniejszym źródłem wiedzy o kulturze.

Ścieżka lokalna – Scenariusz ścieżki lokalnej ma na celu zaciekawienie uczestników tym, co wyróżnia ich najbliższą okolicę i co, choć pozornie dobrze znane, może być niedoceniane. Najbliższą okolicą określamy nie całą dzielnicę, ale raczej osiedle, rejon, miejsce w pobliżu szkoły lub domu.

Przyjmujemy szeroką definicję kultury, staramy się, więc dostrzegać różne wątki i zjawiska, nie koncentrując się wyłącznie na historii, zabytkach architektonicznych czy słynnych mieszkańcach. Kluczowe jest wejście w lokalną specyfikę – szukanie tematów, wokół których tworzona jest tożsamość danego miejsca.

Dlatego cykl ćwiczeń lokalnych rozpoczynamy od stworzenia subiektywnej mapy okolicy, na której zaznaczamy ważne dla nas miejsca, związane z różnymi dziedzinami życia codziennego. Wspólnie też odkrywamy lub wymyślamy, co mogą znaczyć nazwy ulic. Następnie przechodzimy do kwestii poruszających osobiste doświadczenia i potrzeby młodych mieszkańców, tworząc projekty parków i opisy ulubionych miejsc. Wreszcie zachęcamy ich do samodzielnych poszukiwań i rozmów z innymi mieszkańcami, którzy także mają wiele ciekawych historii do opowiedzenia.

Informacje organizacyjne:

Dla kogo?
Warsztaty przeznaczone są dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.

Kto prowadzi?
Zajęcie prowadzone są przez członkinie Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna – absolwentki lub studentki ostatnich lat etnologii, przygotowanych merytorycznie do prowadzenia zajęć o tematyce kulturowej. Posiadamy także wieloletnie doświadczenie pedagogiczne.

W jakiej formie?
W ramach projektu edukatorki odwiedzają Państwa szkołę i prowadzą zajęcia trwające pięć godzin lekcyjnych, podzielonych na 2 spotkania (3+2 godziny lekcyjne) w poszczególnych klasach, w czasie zajęć szkolnych. Mają one formę aktywnych warsztatów, połączonych z pokazami multimedialnymi.

Kiedy?
Warsztaty odbywają się do końca roku szkolnego 2015/ 2016. Konkretne daty ustalamy indywidualnie z każdą szkołą i poszczególnymi klasami.

Jak?
Projekt jest finansowany w ramach dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zatem zajęcia dla uczniów są bezpłatne.
Kontakt: poszukiwaczetradycji@gmail.com

Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Edukuj z antropologią! 2016” realizowanego przez Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego. Projekt finansuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.