skanseny.net

skanseny.net_banner-750x100
Od 2009 roku prowadzimy stronę internetową skanseny.net z opisami muzeów na wolnym powietrzu z całej Polski. Ale skanseny.net to także baza wydarzeń kulturalnych i cyfrowa baza muzealnych zdjęć, które zgromadziliśmy w liczbie ponad 4000 sztuk. Prowadzimy również blog skanseny.blogspot.com ze skansenowymi ciekawostkami i zaproszeniami.

wygielzow_001_dom_podmiejski-800

Dom podmiejski z miejscowości Chrzanów z 1804 r., Wygiełzów, Nadwiślański Park Etnograficzny; fot. Maria Piechowska/ www.skanseny.net

Celami projektu „Polskie skanseny w internecie” są popularyzacja polskiej kultury ludowej i dziedzictwa kulturowego oraz edukacja w tym zakresie, a także cyfryzacja zasobów kultury. Zależy nam, aby portal internetowy skanseny.net prezentował kulturę ludową oraz placówki muzealne w nowoczesny i atrakcyjny sposób, a jednocześnie aby prezentowana treść była na wysokim poziomie merytorycznym.

Skanseny.net w żaden sposób nie konkurują z macierzystymi stronami internetowymi muzeów. Chcemy wypełnić lukę, która jest w polskim internecie – dotychczas nie powstała strona internetowa, która spójnie i globalnie prezentowałaby zasoby polskiego dziedzictwa kulturowego – tradycyjnej architektury ludowej i polskich skansenów. Swoim projektem chcemy zmienić tę sytuację przyczyniając się jednocześnie do popularyzacji wiedzy o polskich muzeach na wolnym powietrzu. Skanseny.net to także jeden z pierwszych projektów, który udostępniał polskie zbiory muzealne na licencji Creative Commons.

O załażeniach projektu można poczytać w 52 numerze Muzealnictwawywiadzie z Anną Czyżewską, koordynatorką projektu.

Koordynacja projektu: Anna Czyżewska
Kontakt: pracowniaetnograficzna@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/skanseny

Skanseny.net to inicjatywa Stowarzyszenia „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego realizowana w 2009 roku dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programów Operacyjnych (Priorytet 4; Cyfryzacja Zasobów Kultury), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Działalność wspomagająca badania) oraz Fundacji Orange w ramach projektów „Polskie skanseny w internecie” i „Uspołeczniamy skanseny”. Obecnie w ramach projektu „Skanseny w sieci” jest finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Patronat na projektem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji, a także Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Stanisław Kalemba.

Aktualności:

[posts-for-page tag_slug=’skanseny-net’ hide_images=’false’ num=’10’ read_more=’
więcej »’ use_wp_excerpt=’true’ strip_html=’true’ hide_post_content=’false’ show_meta=’false’ prev_text=’« Nowsze’ next_text=’Starsze »’ force_image_width=’150′]