Materiały edukacyjne

Poszukiwacze lokalnych tradycji / У пошуках національних скарбів

W ramach projektu przetłumaczyliśmy naszą prezentację „Kultura – a co to?”, którą wykorzystujemy w projekcie „Poszukiwacze warszawskich tradycji”, na język ukraiński. Prezentacja może być wykorzystywana przez nauczycieli, animatorów i edukatorów, którzy w swojej pracy uczą o dziedzictwie, tradycji i kulturze.

Додаток 1 – Презентація „Культура – що це?” / Prezentacja „Kultura – a co to?”

Додаток 2 – Інструкція до презентації / Instrukcja do prezentacji

Poszukiwacze warszawskich tradycji

Poszukiwacze warszawskich tradycji to projekt edukacji regionalnej skierowany do klas IV-VI warszawskich szkół podstawowych. Materiały pomocne w edukacji na temat warszawskich tradycji znajdują się na stronie projektu poszukiwacze.etnograficzna.pl.

Etnoprojekt dla najmłodszych

W ramach projektu powstały prezentacje dla dzieci i młodzieży (7-14 lat) odpowiadające na pytania czym jest muzeum i etnodizajn. Prezentacje są skierowane głównie do nauczycieli, trenerów i edukatorów poruszających te zagadnienia w swoich działaniach edukacyjnych.
Prezentacje są dostępne na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 3.0 Polska.

Więcej o projekcie tutaj.

Strojeludowe.net

W ramach działań popularyzujących wiedzę o polskich strojach ludowych wśród różnych odbiorców przygotowaliśmy dla dzieci kolorowanki, które mogą być dowolnie kolorowane nawiązując do poszczególnych strojów oraz scenariusz lekcji dla szkół średnich Polski strój ludowy połączony z warsztatami Etniczny t-shirt.

Więcej o projekcie tutaj.