Badania etnograficzne

Zapraszamy do współpracy ośrodki kultury, muzea, skanseny, instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz firmy komercyjne, zainteresowane badaniami naukowymi i stosowanymi.

Nasze metody:

Badanie etnograficzne polegają na długotrwałym przebywaniu wśród danej społeczności
i współdoświadczaniu jej codziennego życia. Wiedza wynika ze spotkania, dlatego kładziemy nacisk na podmiotowość i sprawczość naszych rozmówców. Aby wsłuchać się w potrzeby odbiorców stosujemy: spacery badawcze, kwerendę, wywiady indywidualne i grupowe, rozpytki oraz warsztaty badawcze.  
Poznaj szczegóły

Przykładowe oferty:

 • Diagnoza potrzeb użytkowników
 • Ewaluacja przestrzenna
 • Zbieranie historii lokalnych
 • Przygotowanie materiałów do map, audiobooków, publikacji, artykułów
 • Badania potrzeb pracowników
 • Wypracowywanie rozwiązań usprawniających funkcjonowanie zespołu
 • Planowanie partycypacyjne przestrzeni
 • Przeprowadzanie procesów partycypacyjnych np. konsultacji społecznych
 • Ewaluacja projektów
 • Badania pilotażowe
 • Case’y badawcze
 • Memory study

Badanie społeczności jest idealnym wstępem do działań na rzecz rozwoju lokalnego. Jesteśmy otwarci na współpracę przy łączeniu badań z edukacją i animacją społeczności.

Kontakt: badania@etnograficzna.pl

Dowiedz się więcej:

Opis metod badawczych

Nasze dotychczasowe badania