IV edycja – 2013

Poszukiwacze warszawskich tradycji IV
IV edycja – 2013

W czwartej edycji warsztaty w szkołach będą się odbywać od maja do czerwca oraz od września do grudnia 2013. Konkretne daty ustalamy indywidualnie z każdą szkołą i poszczególnymi klasami.