Pracownia Koszykowa

pracownia_koszykowaPracownia Koszykowa
to projekt popularyzujący etnografię i antropologię kulturową.

Pracownia Koszykowa to cykl wydarzeń kulturalno-naukowych składający się z warsztatów, wystaw, wykładów i paneli dyskusyjnych. Projekt realizowany był w latach 2011-2014  w naszej ówczesnej siedzibie przy ul. Koszykowej 24 w Warszawie.

W ramach projektu wspólnie obserwowaliśmy i interpretowaliśmy otaczającą nas rzeczywistość kulturową. Poruszaliśmy tematy ważne i aktualne, patrząc na nie przez pryzmat antropologicznych kategorii, szukając wyjaśnień, a może nawet bardziej – twórczego dialogu. Nasz projekt stał się również okazją dla młodych badaczy – etnografów i antropologów – do podzielenia się wynikami swoich badań i przedstawienia swoich zainteresowań oraz dokonań. Staraliśmy się, aby wydarzenia w ramach Pracowni Koszykowa były nowatorskie pod względem merytorycznym i atrakcyjne pod względem artystycznym oraz naukowym.

W ramach projektu Pracownia Koszykowa zorganizowaliśmy ponad 40 spotkań w ramach 5 cykli tematycznych.

Antropologiczne przestrzenie – to cykl spotkań dyskusyjnych dotyczących antropologii i kultury współczesnej. Zachęcamy w nim do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń praktyków i teoretyków, ekspertów i laików, a wszystko to jest pretekstem do głębszej refleksji nad sytuacją kultury.

Cykl Film Etnograficzny – przegląd najlepszych filmów etnograficznych z kraju i ze świata wraz z komentarzami twórców i ekspertów oraz wspólną dyskusją.

Etno w oku – cykl wystaw fotograficznych młodych badaczy, które są wynikiem ich etnograficznych poszukiwań i prezentują współczesne zjawiska społeczno-kulturowe.

Na Pograniczu – cykl interdyscyplinarnych spotkań dyskusyjno-warsztatowych, w czasie których poruszamy się w obszarach pogranicza antropologii oraz innych nauk humanistycznych i niehumanistycznych.

Podróże z antropologią – to cykl pięciu spotkań, w trakcie których z perspektywy antropologiczno-podróżniczej przyjrzymy się Europie Środkowo-Wschodniej i postaramy się zachęcić do odwiedzenia tego bliskiego, a często pomijanego regionu. Interesować będą nas przede wszystkim kraje rzadziej rozpoznawane jako kierunki turystyczne. Podczas prelekcji i pokazów zdjęć zaproszeni goście opowiedzą o miejscach, zjawiskach i wydarzeniach, na które warto zwrócić uwagę, będąc w danym kraju i wyjaśnią ich znaczenie w kontekście specyfiki poszczególnych państw, ich kultur, społeczeństw, religii, tożsamości oraz najnowszej historii.

Wszystkie spotkania odbywały się w Pracowni Duży Pokój. Wstęp bezpłatny.

Zachęcamy do zapoznania się z relacjami ze spotkań. Nagrania filmowe ze spotkań znajdują się na youtube.

Koordynacja projektu: Anna Bińka (Chlebicka)
Kontakt: a.binka@etnograficzna.pl

Projekt Pracownia Koszykowa realizowany jest przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna, a współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz m.st. Warszawa. Projekt realizujemy we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.
Wydarzenia odbywają się w lokalu przy ul. Koszykowej 24, który jest wykorzystywany na cele kulturalne przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna dzięki pomocy Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Aktualności:

ALTER EGO (reż. W. Plińska, I. Kawecki) – pokaz filmu i dyskusja o sztuce w przestrzeni miejskiej

Zapraszamy na pokaz filmu “ALTER EGO” oraz dyskusję o sztuce w przestrzeni miejskiej z udziałem twórców i bohaterów filmu!
więcej »

Zobaczyć zebrę – badania społeczne wobec rzadkich chorób genetycznych

Zapraszamy na spotkanie wokół książki na temat społeczno-kulturowych uwarunkowań rzadkich chorób genetycznych.
więcej »

Co pozostało z Ziem Odzyskanych? Dyskusja

Zapraszamy na spotkanie o dzisiejszej tożsamości, polityce i wyzwaniach na dawnych Ziemiach Odzyskanych!
więcej »

Mówcie nam po imieniu. Komunikacja z dziećmi i o dzieciach

Zapraszamy na premierę dwóch publikacji o komunikacji między dorosłymi i dziećmi: „Najlepiej zapytać” oraz „Mów mi po imieniu. Dzieci o języku uznania. Propozycja warsztatu”.
więcej »

Okołoporodowe doświadczenia kobiet – pomiędzy intymnym przeżyciem a kulturowym scenariuszem

Zapraszamy na spotkanie wokół książki Dominiki Dzido „Jakby motyl frunął. Okołoporodowe doświadczenia kobiet”.
więcej »

Cywilizowanie dzieci? Społeczno-kulturowe badania dzieciństwa w perspektywie teorii Norberta Eliasa – promocja książki

Razem z Interdyscyplinarnym Zespołem Badań nad Dzieciństwem UW oraz Centrum Badań Figuracyjnych Norberta Eliasa zapraszamy na spotkanie wokół książki Cywilizowanie dzieci? Społeczno-kulturowe badania dzieciństwa w perspektywie teorii Norberta Eliasa, red. Z. Boni, M. Rakoczy, Oficyna Naukowa, Warszawa 2023.
więcej »

Warsztaty projektowania doświadczeń i usług w sektorze kultury

Zapraszamy do udziału w warsztatach projektowania doświadczeń i usług w sektorze kultury! Spotkanie to będzie połączeniem wiedzy antropologicznej z doświadczeniami z obszaru niematerialnego dziedzictwa kultury i biznesu. 
więcej »

Chłopska historia, wiejska współczesność. Jak badać wieś?

Razem z Kołem Naukowym „Etno” zapraszamy na spotkanie o badaniach polskiej wsi.
więcej »

Seminarium „Wokół maski i karnawału w Europie”

24 listopada w godz. 11:00-15:00 zapraszamy do Pracowni Duży Pokój w Warszawie na seminarium o karnawalizacji tradycji.
więcej »

Etnografie protestów. Spotkanie wokół numeru tematycznego pisma Ethnologia Polona pod red. Jana Kubika

Redakcja pisma Ethnologia Polona oraz Pracownia Etnograficzna zapraszają na spotkanie wokół 43 numeru pisma: Ethnographies of Protests.
więcej »

Starsze »