Pracownia Koszykowa

pracownia_koszykowaPracownia Koszykowa
to projekt popularyzujący etnografię i antropologię kulturową.

Pracownia Koszykowa to cykl wydarzeń kulturalno-naukowych składający się z warsztatów, wystaw, wykładów i paneli dyskusyjnych. Projekt realizowany był w latach 2011-2014  w naszej ówczesnej siedzibie przy ul. Koszykowej 24 w Warszawie.

W ramach projektu wspólnie obserwowaliśmy i interpretowaliśmy otaczającą nas rzeczywistość kulturową. Poruszaliśmy tematy ważne i aktualne, patrząc na nie przez pryzmat antropologicznych kategorii, szukając wyjaśnień, a może nawet bardziej – twórczego dialogu. Nasz projekt stał się również okazją dla młodych badaczy – etnografów i antropologów – do podzielenia się wynikami swoich badań i przedstawienia swoich zainteresowań oraz dokonań. Staraliśmy się, aby wydarzenia w ramach Pracowni Koszykowa były nowatorskie pod względem merytorycznym i atrakcyjne pod względem artystycznym oraz naukowym.

W ramach projektu Pracownia Koszykowa zorganizowaliśmy ponad 40 spotkań w ramach 5 cykli tematycznych.

Antropologiczne przestrzenie – to cykl spotkań dyskusyjnych dotyczących antropologii i kultury współczesnej. Zachęcamy w nim do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń praktyków i teoretyków, ekspertów i laików, a wszystko to jest pretekstem do głębszej refleksji nad sytuacją kultury.

Cykl Film Etnograficzny – przegląd najlepszych filmów etnograficznych z kraju i ze świata wraz z komentarzami twórców i ekspertów oraz wspólną dyskusją.

Etno w oku – cykl wystaw fotograficznych młodych badaczy, które są wynikiem ich etnograficznych poszukiwań i prezentują współczesne zjawiska społeczno-kulturowe.

Na Pograniczu – cykl interdyscyplinarnych spotkań dyskusyjno-warsztatowych, w czasie których poruszamy się w obszarach pogranicza antropologii oraz innych nauk humanistycznych i niehumanistycznych.

Podróże z antropologią – to cykl pięciu spotkań, w trakcie których z perspektywy antropologiczno-podróżniczej przyjrzymy się Europie Środkowo-Wschodniej i postaramy się zachęcić do odwiedzenia tego bliskiego, a często pomijanego regionu. Interesować będą nas przede wszystkim kraje rzadziej rozpoznawane jako kierunki turystyczne. Podczas prelekcji i pokazów zdjęć zaproszeni goście opowiedzą o miejscach, zjawiskach i wydarzeniach, na które warto zwrócić uwagę, będąc w danym kraju i wyjaśnią ich znaczenie w kontekście specyfiki poszczególnych państw, ich kultur, społeczeństw, religii, tożsamości oraz najnowszej historii.

Wszystkie spotkania odbywały się w Pracowni Duży Pokój. Wstęp bezpłatny.

Zachęcamy do zapoznania się z relacjami ze spotkań. Nagrania filmowe ze spotkań znajdują się na youtube.

Koordynacja projektu: Anna Bińka (Chlebicka)
Kontakt: a.binka@etnograficzna.pl

Projekt Pracownia Koszykowa realizowany jest przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna, a współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz m.st. Warszawa. Projekt realizujemy we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.
Wydarzenia odbywają się w lokalu przy ul. Koszykowej 24, który jest wykorzystywany na cele kulturalne przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna dzięki pomocy Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Aktualności:

Misje chrześcijańskie i badania etnograficzne. Związki, antagonizmy, hierarchie

Zapraszamy na spotkanie na temat skomplikowanych relacji pomiędzy badaniami etnograficznymi a misjami chrześcijańskimi. Odbędzie się ono 12 czerwca o godzinie 18:00 w Dużym Pokoju.
więcej »

Dzieci tworzą miasto: formy dziecięcej partycypacji

Zapraszamy na spotkanie na temat dzieci w mieście i różnych form dziecięcej partycypacji. Odbędzie się ono w Pracowni Duży Pokój, w poniedziałek 3 czerwca o 16:30.
więcej »

Pogranicza metodologiczne. Badania społeczne inspirowane sztuką, designem, architekturą i literaturą

Zapraszamy do udziału w warsztatach dotyczących nietypowych metod badawczych!
więcej »

UKRAINE: LIVED EXPERIENCES OF PAST AND PRESENT - presentation of the 67th vol. of Polish Ethnography

We are happy to announce the public presentation of the 67th volume of Polish Ethnography (2023) UKRAINE: LIVED EXPERIENCES OF PAST AND PRESENT, guest edited by Julia Buyskykh and Tetyana Kalenychenko.
więcej »

„Koloniści z Rio Claro” - spotkanie wokół książki Karoliny Bielenin-Lenczowskiej

Zapraszamy na spotkanie o potomkach polskich osadników w Brazylii, na kanwie książki Karoliny Bielenin-Lenczowskiej pt. „Koloniści z Rio Claro. Społeczno-językowe światy polskich osadników w południowej Brazylii”.
więcej »

Współczesne wyzwania w edukacji: Perspektywa psychologiczna na problemy edukacyjne i zdrowie psychiczne uczniów romskich

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na temat edukacji dzieci i młodzieży romskiej z Sonią Styrkacz, psycholożką, psychoterapeutką i badaczką.
więcej »

Ludzie na szlakach migracyjnych. Dyskusja wokół książki Roberta Rydzewskiego "The Balkan Route"

Wszystkich zainteresowanych migracjami oraz dynamicznymi przemianami granic na obrzeżach Unii Europejskiej zapraszamy na spotkanie wokół książki Roberta Rydzewskiego "The Balkan Route: Hope Waiting and Europeanization in Liminal Spaces" (Routledge 2024).
więcej »

PRL osiedla wędrownych Romów – 60. rocznica akcji osiedlania wędrownych grup romskich w Polsce

Zapraszamy na spotkanie z cyklu webinarów na temat historii i kultury Romów.
więcej »

Martinki. Zwyczaje związane ze świętowaniem 1 marca w Macedonii

Zapraszamy na spotkanie prezentujące zwyczaje związane ze świętowaniem nadejścia wiosny kultywowane między innymi w Macedonii Północnej, Bułgarii Rumunii oraz Mołdawii.
więcej »

ALTER EGO (reż. W. Plińska, I. Kawecki) – pokaz filmu i dyskusja o sztuce w przestrzeni miejskiej

Zapraszamy na pokaz filmu “ALTER EGO” oraz dyskusję o sztuce w przestrzeni miejskiej z udziałem twórców i bohaterów filmu!
więcej »

Starsze »