Pracownia Koszykowa

pracownia_koszykowaPracownia Koszykowa
to projekt popularyzujący etnografię i antropologię kulturową.

Pracownia Koszykowa to cykl wydarzeń kulturalno-naukowych składający się z warsztatów, wystaw, wykładów i paneli dyskusyjnych. Projekt realizowany był w latach 2011-2014  w naszej ówczesnej siedzibie przy ul. Koszykowej 24 w Warszawie.

W ramach projektu wspólnie obserwowaliśmy i interpretowaliśmy otaczającą nas rzeczywistość kulturową. Poruszaliśmy tematy ważne i aktualne, patrząc na nie przez pryzmat antropologicznych kategorii, szukając wyjaśnień, a może nawet bardziej – twórczego dialogu. Nasz projekt stał się również okazją dla młodych badaczy – etnografów i antropologów – do podzielenia się wynikami swoich badań i przedstawienia swoich zainteresowań oraz dokonań. Staraliśmy się, aby wydarzenia w ramach Pracowni Koszykowa były nowatorskie pod względem merytorycznym i atrakcyjne pod względem artystycznym oraz naukowym.

W ramach projektu Pracownia Koszykowa zorganizowaliśmy ponad 40 spotkań w ramach 5 cykli tematycznych.

Antropologiczne przestrzenie – to cykl spotkań dyskusyjnych dotyczących antropologii i kultury współczesnej. Zachęcamy w nim do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń praktyków i teoretyków, ekspertów i laików, a wszystko to jest pretekstem do głębszej refleksji nad sytuacją kultury.

Cykl Film Etnograficzny – przegląd najlepszych filmów etnograficznych z kraju i ze świata wraz z komentarzami twórców i ekspertów oraz wspólną dyskusją.

Etno w oku – cykl wystaw fotograficznych młodych badaczy, które są wynikiem ich etnograficznych poszukiwań i prezentują współczesne zjawiska społeczno-kulturowe.

Na Pograniczu – cykl interdyscyplinarnych spotkań dyskusyjno-warsztatowych, w czasie których poruszamy się w obszarach pogranicza antropologii oraz innych nauk humanistycznych i niehumanistycznych.

Podróże z antropologią – to cykl pięciu spotkań, w trakcie których z perspektywy antropologiczno-podróżniczej przyjrzymy się Europie Środkowo-Wschodniej i postaramy się zachęcić do odwiedzenia tego bliskiego, a często pomijanego regionu. Interesować będą nas przede wszystkim kraje rzadziej rozpoznawane jako kierunki turystyczne. Podczas prelekcji i pokazów zdjęć zaproszeni goście opowiedzą o miejscach, zjawiskach i wydarzeniach, na które warto zwrócić uwagę, będąc w danym kraju i wyjaśnią ich znaczenie w kontekście specyfiki poszczególnych państw, ich kultur, społeczeństw, religii, tożsamości oraz najnowszej historii.

Wszystkie spotkania odbywały się w Pracowni Duży Pokój. Wstęp bezpłatny.

Zachęcamy do zapoznania się z relacjami ze spotkań. Nagrania filmowe ze spotkań znajdują się na youtube.

Koordynacja projektu: Anna Bińka (Chlebicka)
Kontakt: a.binka@etnograficzna.pl

Projekt Pracownia Koszykowa realizowany jest przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna, a współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz m.st. Warszawa. Projekt realizujemy we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.
Wydarzenia odbywają się w lokalu przy ul. Koszykowej 24, który jest wykorzystywany na cele kulturalne przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna dzięki pomocy Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Aktualności:

Q&A Etnologia na sprzedaż? #5// gościni: dr Karolina Dudek

Po wakacjach wracamy do cyklu Q&A “Etnologia na sprzedaż”. Gościnią wrześniowego spotkania będzie dr Karolina Dudek, Ekspertka Colliers Define i Adiunkta na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie.
więcej »

Spotkanie o antropologii Marii Reimann

20 lipca odeszła od nas Maria Reimann, wybitna badaczka i naukowczyni. 25 września o 18:00 zapraszamy na spotkanie, na którym będziemy rozmawiać o pracy Marysi, o jej badaniach z dziećmi, autoetnografii i studiach o niepełnosprawności. O jej etnograficznym wyczuciu i badawczej uważności.
więcej »

Q&A Etnologia na sprzedaż? - nagrania spotkań

Prezentujemy nagrania z cyklu spotkań online – Q&A z etnologami i etnolożkami o ich doświadczeniach na rynku pracy.
więcej »

Q&A Etnologia na sprzedaż? #4// gościni: Paulina Adamska

W środę 12 lipca zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu “Etnologia na sprzedaż?”. Tym razem gościnią Q&A będzie Paulina Adamska – prezeska Stowarzyszenia Serfenta, która od 15 lat konsekwentnie łączy rzemiosło z ludzkimi potrzebami i biznesem.
więcej »

Katolickie mniejszości wyznaniowe w Polsce i Ukrainie - nagranie spotkania wokół książki

Zachęcamy do oglądania nagrania dyskusji o książce „Katolickie mniejszości wyznaniowe w Polsce i Ukrainie. Studia porównawcze” pod red. Magdaleny Zowczak.
więcej »

Dzieci z nie-miejsc. Kiedy doświadczenie staje się opowieścią – nagranie dyskusji wokół książki

Prezentujemy nagranie spotkania na temat adopcji i pieczy zastępczej.
więcej »

Ikonografia cierpienia? - nagranie dyskusji wokół wystawy ZAKAZ

Zachęcamy do oglądania nagrania dyskusji o formach prezentacji kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej.
więcej »

Katolickie mniejszości wyznaniowe w Polsce i Ukrainie - promocja książki pod red. naukową Magdaleny Zowczak

Serdecznie zapraszamy na spotkanie, w którym wezmą udział prof. Magdalena Zowczak, prof. Włodzimierz Mędrzecki, dr hab. Łukasz Smyrski, dr Bartłomiej Chromik.
więcej »

Q&A Etnologia na sprzedaż? #3 gościum: Robert Statkiewicz

We wtorek 23 maja zapraszamy na kolejne inspirujące spotkanie z cyklu “Etnologia na sprzedaż?”. Trzecim gościem Q&A będzie Robert Statkiewicz! Robert Statkiewicz, członkum zarządu Fundacji Ludzie i Medycyna, absolwentum studiów doktoranckich w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Senior UX Specialist (w Roche). Zajmuje się user experience, projektowaniem partycypacyjnym, projektowaniem inkluzywnym i dostępnością, antropologią medyczną, zawodowo facylituje procesy projektowo-badawcze. …
więcej »

Dzień huculski Гуцульський день

Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna oraz Polskie Towarzystwo Ludoznawcze - Oddział Warszawski zapraszają na DZIEŃ HUCULSKI! Асоціація ««Етнографічна Майстерня»» та Польське Товариство етнологічне – Відділення у Варшаві запрошують на «Гуцульський день». 
więcej »

Starsze »