Jak działać lokalnie?

Projekt Jak działać lokalnie? Szkolenie dla działaczy sektora pozarządowego to projekt szkoleniowy o diagnozach lokalnych dla aktywistów ze wschodniej Ukrainy.

O projekcie

Jak działać lokalnie? to projekt szkoleniowo-seminaryjny z częścią praktyczną dotyczący projektowania, przeprowadzania i ewaluacji diagnoz lokalnych, skierowany do aktywistów i osób działających oddolnie
na wschodnich terenach Ukrainy.

Szkolenie odbyło się w czterech ukraińskich miejscowościach: Kramatorsku, Słowiańsku, Drużkiwce i Bachmucie.

Poprzez pracę metodą projektu zakładającą różne formy pracy warsztatowej, dyskusje i pracę w terenie, dążyliśmy do realizacji naszego podstawowego celu, jakim jest poprawa jakości oddolnych projektów partycypacyjnych, animacyjnych i inicjatyw lokalnych skierowanych do mieszkańców, a realizowanych przez ukraińskich aktywistów i działaczy związanych z naszymi organizacjami partnerskimi: Vilna Khata z Kramatorska, Teplitsia ze Słowiańska, Nowa Drużkiwka z Drużkiwki i Fundacji Odrodzenie i Rozwój z Bachmutu.

Projekt miał wymiar praktyczny – uczestnicy zdobyli i mogli wypróbować w działaniu konkretne umiejętności i wiedzę związaną z przygotowaniem i realizacją diagnoz lokalnych w kontekście oddolnych działań obywatelskich i partycypacyjnych.

Co to w ogóle jest diagnoza lokalna?

Diagnozy lokalne to narzędzie, które pozwala nam istnieć i działać w danej społeczności bardziej świadomie – z uwagą przyglądając się nie tylko temu, czego jeszcze nie znamy, ale także temu, co wydaje się bliskie i znajome, a wciąż może kryć znaczenia, które dopiero czekają na inne, świeże spojrzenie.

Diagnoza lokalna to przede wszystkim sztuka zadawania sobie samemu pytań odnośnie tego, ile tak naprawdę wiemy o naszej okolicy i dawanie na nie szczerych odpowiedzi. Warto pamiętać – im więcej założymy, że nie wiemy, tym więcej mamy szansę się dowiedzieć w czasie diagnozy i wykorzystać w dalszych działaniach!

Dlaczego diagnoza lokalna jest ważna?

Wierzymy, że prawidłowo przeprowadzone diagnozy lokalne mogą nie tylko odpowiedzieć na wiele pytań, usystematyzować i wzbogacić już posiadaną wiedzę czy pomóc w pisaniu wniosków na kolejne działania, ale przede wszystkim znacząco przyczynić się do rozwoju organizacji oraz działających w niej ludzi.

Diagnoza to wiedza, a wiedza to lepsze działanie!

Efektem projektu jest publikacja „Jak działać lokalnie? O diagnozie lokalnej dla organizacji społecznych„, która jest podręcznikiem, inspiratorem i zbiorem przykładów z realnych diagnoz lokalnych przeprowadzonych w kontekście ukraińskim.

Zapraszamy do czytania! Publikację można zobaczyć tutaj:

jakdzialac_internet_final

Lub pobrać w wersji pdf tutaj