Jak działać lokalnie?

Projekt Jak działać lokalnie? Szkolenie dla działaczy sektora pozarządowego to projekt szkoleniowy o diagnozach lokalnych dla aktywistów ze wschodniej Ukrainy.

Jak działać lokalnie? to projekt szkoleniowo-seminaryjny z częścią praktyczną dotyczący projektowania, przeprowadzania i ewaluacji diagnoz lokalnych, skierowany do aktywistów i osób działających oddolnie
na wschodnich terenach Ukrainy.

Szkolenie odbyło się w czterech ukraińskich miejscowościach: Kramatorsku, Słowiańsku, Drużkiwce i Bachmucie. Poprzez pracę metodą projektu zakładającą różne formy pracy warsztatowej, dyskusje i pracę w terenie, będziemy dążyli do realizacji naszego podstawowego celu, jakim jest poprawa jakości oddolnych projektów partycypacyjnych, animacyjnych i inicjatyw lokalnych skierowanych do mieszkańców, a realizowanych przez ukraińskich aktywistów i działaczy związanych z naszymi organizacjami partnerskimi: organizacji Vilna Khata z Kramatorska, organizacji Teplitsia ze Słowiańska, organizacji Nowa Drużkiwka z Drużkiwki i Fundacji Odrodzenie i Rozwój z Bachmutu.

Projekt miał wymiar praktyczny – uczestnicy zdobyli i mogli wypróbować w działaniu konkretne umiejętności i wiedzę związaną z przygotowaniem i realizacją diagnoz lokalnych w kontekście oddolnych działań obywatelskich i partycypacyjnych.