Czułość i aktywizm. Rodzice osób LGBT+

Projekt „Czułość i aktywizm. Rodzice osób LGBT+” to efekt rozpoczętej w 2021 r. współpracy Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna ze Stowarzyszeniem My, Rodzice. Badaczki z Pracowni Etnograficznej przeprowadziły wywiady z 12 osobami aktywnie działającymi w w Stowarzyszeniu My, Rodzice – matkami i ojcami gejów, lesbijek, osób biseksualnych, osób transpłciowych i niebinarnych. Odbył się również warsztat badawczo-artystyczny, który uzupełnił opowieści rodziców o kolaże i inne prace plastyczne prezentujące m.in. proces, jaki przechodzą rodzice od początkowej niewiedzy i zagubienia do stanu zrozumienia, postawy wsparcia i aktywnego działania.

grafika z tytułem projektu, na beżowym tle przypominającym papier znajduje się serce objęte ramionami i otoczone tęczową flagą, na dole na białym tle logotypy

Na podstawie cytatów z wywiadów, prac plastycznych oraz zgromadzonych zdjęć i innych materiałów powstała wystawa opowiadająca o relacjach rodziców z nieheteronormatywnymi dziećmi, wyzwaniach, z jakimi się mierzą i działaniach, które podejmują na rzecz społęczności LGBT+ oraz innych rodziców. Wystawa prezentowana była w Pracowni Duży Pokój w Warszawie od 20 listopada do 16 grudnia 2022 r.

W trakcie prezentowania wystawy zorganizowaliśmy dwa wydarzenia towarzyszące:

Materialnymi efektami projektu były pocztówki ze słowami wsparcia dla osób LGBT+ oraz foldery streszczające treść wystawy. Zostały one rozdystrybuowane wśród zainteresowanych osób, instytucji i organizacji na terenie Warszawy. Wersje elektroniczne dostępne są poniżej. Foldery w wersji papierowej można zamówić za pomocą formularza na stronie Rozdajemy publikacje!

zdjęcie pocztówek, 4 wzory: zielony z postacią i tęczowym kasku, niebieski z skrzydłami i sercem, czerwony z kosmonautą trzymającym tęczową flagę i żółty z sercem, flagą oraz miejscem na wpisanie swojego hasłą

zdjęcie folderów

Zespół badawczy: Zofia Bizacka, Joanna Kościańska, Justyna Orlikowska, Jagoda Schmidt
Oprawa graficzna projektu: Aleksandra Makuch
Opracowanie wystawy: Joanna Kościańska, Justyna Orlikowska, Jagoda Schmidt
Projekt wystawy: Paulina Derecka
Redakcja i korekta językowa: Ewa Pietraszek
Koordynacja i opieka merytoryczna nad projektem: Jagoda Schmidt

Projekt „Czułość i aktywizm. Rodzice osób LGBT+” realizowało Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” we współpracy ze Stowarzyszeniem My, Rodzice. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.

Patronaty, matronaty i transonaty: Pracownia Duży PokójLambda WarszawaFundacja Trans-FuzjaKampania Przeciw Homofobii 

logo miasta Warszawy - syrena na czerwonej tarczy herbowej i żółta korona na górze