Niematerialne – niebanalnie. Dziedzictwo i edukacja lokalna

„Niematerialne – niebanalnie. Dziedzictwo i edukacja lokalna” to projekt warsztatowy realizowany w 2021 roku, skierowany do ukraińskich aktywistów pracujących z młodzieżą metodami edukacji nieformalnej i pozaformalnej w obszarze edukacji lokalnej i edukacji o dziedzictwie, szczególnie z dziedzictwem niematerialnym.

Projekt jest kontynuacją wieloletniej współpracy naszego Stowarzyszenia z Fundacją Młodzieżowych Inicjatyw Europejskich w Żytomierzu oraz realizacją części wniosków płynących z ewaluacji poprzednich projektów (“Poszukiwacze lokalnych tradycji” oraz „Innowacje w edukacji o dziedzictwie kulturowym”).

Poprzez różne formy pracy warsztatowej prowadzonej w formie zdalnej (online), dyskusje i spotkania z ekspertami, dążyliśmy do poprawy jakości projektów edukacyjnych o tematyce dziedzictwa kulturowego w wymiarze lokalnym skierowanych do młodzieży, realizowanych przez ukraińskich edukatorów związanych z organizacją partnerską.

Podczas szkolenia online dzieliliśmy się doświadczeniem naszej organizacji w tworzeniu kompleksowej oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, a także inspiracjami, które odnajdujemy w działaniach innych instytucji w Polsce. Uczestnicy warsztatów poznali też metody edukacji nieformalnej i pozaformalnej w kontekście edukacji o dziedzictwie i podstawy działania metodą projektu.

Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników będzie miał za zadanie przygotować scenariusz działań lokalnych, które będą mogły być przeprowadzone w wybranej przez nich społeczności lokalnej. Po stworzeniu scenariusza nastąpi konsultacja z trenerkami, a następnie faza implementacji.

Projekt zakłada również stworzenie 3 podcastów nawiązujących do najważniejszych obszarów związanych z tematyką warsztatów, które zapewnią widoczność i popularyzację projektu poza bezpośrednimi uczestnikami warsztatów online.

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.