Na Wschód? Dwa krytyczne spojrzenia na podróże do Rosji

Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna zaprasza na spotkanie z cyklu

Podróże z antropologią. Rosja

czyli prelekcję i pokaz zdjęć pt.

Na Wschód? Dwa krytyczne spojrzenia na podróże do Rosji

Fot. Daniel Gabe

Sankt-Petersburg. Fot. Daniel Gabe, https://www.facebook.com/daniel.gabe.58

Jak można rozumieć współczesne polskie podróże do Rosji? Przyjrzymy się motywacjom i wyborom turystów, emocjonalnej atmosferze wyjazdów, a także ich kontekstom historycznym. Poszukamy powiązań między podróżami do Rosji a tożsamością osób wyjeżdżających oraz zastanowimy się, jaki wizerunek tego kraju wyłania się z relacji podróżniczych oraz jakie może pełnić funkcje.

Goście spotkania

dr Agata Bachórz
Adiunkt w Zakładzie Antropologii Społecznej w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadziła badania na temat polskich turystów podróżujących do Rosji. Jest autorką książki „Rosja w tekście i w doświadczeniu. Analiza współczesnych polskich relacji z podróży” (Kraków: Nomos 2013), w której do badania relacji podróżniczych wykorzystuje perspektywę postkolonialną. Obecnie jej zainteresowania naukowe dotyczą obszaru stylu życia i kultury codzienności, a przede wszystkim – społecznych aspektów jedzenia.

dr hab. Anna Horolets
Adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Jej książka „Konformizm, bunt, nostalgia. Turystyka niszowa z Polski do krajów byłego ZSRR” (Universitas, 2013) przedstawia m.in. mechanizm echolalii narracji turystycznych: fenomen powtarzania się w mających roszczenia do unikatowości i autentyczności opisach Rosji figur i wątków, które mają długą tradycję. Swoje zainteresowania turystyką Anna Horolets rozwija obecnie badając praktyki turystyczne migrantów.

Wstęp wolny

Czwartek, 25 października 2018, godz. 18:00

Pracownia Duży Pokój

Warecka 4/6, Warszawa

Wydarzenie na Facebooku.

Podróże z antropologią: Rosja  to cykl spotkań, w trakcie których z perspektywy antropologiczno-podróżniczej przyjrzymy się największemu państwu świata. Podczas prelekcji i pokazów zdjęć zaproszeni goście opowiedzą o miejscach, zjawiskach i wydarzeniach, na które warto zwrócić uwagę, będąc w Rosji i wyjaśnią ich znaczenie w kontekście specyfiki kraju, jego kultur, społeczeństw, religii, tożsamości oraz najnowszej historii. Równolegle do prelekcji, w ramach projektu powstanie strona internetowa na którą złożą się antropologiczno-podróżnicze artykuły wraz z fotografiami.

Spotkanie jest częścią projektu „Podróże z antropologią. Rosja” realizowanego przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna, a dofinansowanego ze środków otrzymanych od Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Spotkanie jest częścią projektu Pracownia Warecka – zadanie finansowane w ramach umowy 973/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Partnerem projektu jest Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Patronem medialnym projektu jest magazyn Kontynenty, projekt post-turysta oraz portal eastbook.