Dekolonizacja polskich muzeów? Dyskusja

Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna oraz Interdyscyplinarny Zespół Badań Postkolonialnych UW zapraszają na spotkanie:

Dekolonizacja polskich muzeów?

26 października 2023, godz. 18:00
Pracownia Duży Pokój, ul. Warecka 4/6, Warszawa
(wejście od ul. Kubusia Puchatka)

Wydarzenie na Facebooku >>

po lewej stronie grafiki na tle koloru ceglanego czarne napisy z tytułem, datą i miejscem dyskusji. Po prawej stronie fragment gazety i okładka pisma ligi kolonialnej Polska na morzu. Na dole biały pasek z logotypami.

W wielu zachodnioeuropejskich muzeach rozważane są dzisiaj akty restytucji zbiorów do krajów ich pierwotnego pochodzenia. Organizuje się dekolonialne wystawy i programy kuratorskie. Trwają akademickie dyskusje o imperializmie i kolonializmie. Podczas spotkania chcemy postawić pytanie o zaangażowanie polskich instytucji wystawienniczych w te procesy. Czy polskie muzea potrzebują dekolonizacji?

Zapraszamy Państwa do rozmowy o dekolonizacji muzeów, a w szczególności o stosunku do tego zagadnienia polskich badaczek i badaczy oraz instytucji muzealnych. W spotkaniu wezmą udział badaczki z Wydziału Artes Liberales UW: dr Magdalena Wróblewska, historyczka sztuki i dr Monika Stobiecka, archeolożka. Spotkanie poprowadzi dr hab. Aleksandra Sulikowska-Bełczowska, prof. UW, która pracuje w Instytucie Historii Sztuki UW, ale także warszawskim Muzeum Narodowym.

Gościnie:
Monika Stobiecka — historyczka sztuki i archeolożka, adiunktka na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, członkini Akademii Młodych Uczonych PAN. Laureatka „Diamentowego Grantu” MNiSW (2014) i „Miniatury” NCN (2021), stypendystka Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (2016), Fundacji Kościuszkowskiej (2018) oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2019). Finalistka konkursu nagród naukowych tygodnika „Polityka” (2020). Współzałożycielka Central Eastern European Chapter w Association of Critical Heritage Studies.

Magdalena Wróblewska — historyczka sztuki i muzealniczka, adiunktka na Wydziale „Artes Liberales” UW. Stypendium post-doc odbyła w Kunsthistorisches Institut in Florenz — Max-Planck-Institut, badając kolekcje fotograficzne Staatliche Museen zu Berlin (2012-2014). Laureatka nagrody Stowarzyszenia Historyków Sztuki za rozprawę doktorską (2013) i nagrody „Muzeum widzialne” NIMOZ za książkę „Fotografie ruin — Ruiny fotografii. 1944 —2014” (2014). Kierowany przez nią projekt badawczy „Skąd się biorą warszawiacy?” otrzymał nagrodę Sybilla (2017). Interesuje się badaniami nad fotografią i studiami muzealnymi, zwłaszcza w perspektywie dekolonialnej, którą zajmowała się podczas pobytu w Department of Anthropology, National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington DC (2023). Opublikowała ostatnio monografie: Obrazy wiedzy i pamięci. Fotograficzne reprodukcje dzieł w archiwach i narracjach historii sztuki, Universitas, Kraków (2022), oraz Practicing Decoloniality in Museums. A Guide with Global Examples, wraz z Csillą E. Ariese, Amsterdam University Press (2021).

Informacje o dostępności:
Lokal, w którym odbywa się spotkanie znajduje się na parterze, z wejściem od ulicy, jednak konieczne jest pokonanie 3 stopni podczas wchodzenia. Możliwe jest przyjście z psem przewodnikiem. Jeśli macie jakiekolwiek potrzeby lub pytania związane z udziałem w wydarzeniu, prosimy o wiadomość prywatną lub maila na adres pracownia@etnograficzna.pl, postaramy się znaleźć rozwiązanie.

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Nauki nr projektu SONP/SN/550982/2022. Zadanie współfinansowane ze środków m.st. Warszawy.