Dzieci tworzą miasto: formy dziecięcej partycypacji

W jakim stopniu dzieci dziś tworzą miasto? Co składa się na udaną partycypację dzieci w projektowaniu miasta? Te pytania pojawią się podczas poniedziałkowego spotkania dyskusyjnego pt. „Dzieci tworzą miasto: formy dziecięcej partycypacji”.

poniedziałek, 3 czerwca
godzina 16:30
Pracownia Duży Pokój, ul. Warecka 4/6, Warszawa
(wejście od ul. Kubusia Puchatka)

Podczas spotkania poruszymy temat tego, jak dzieci mogą współdecydować o wyglądzie swojego otoczenia, na przykład poprzez udział w konsultacjach społecznych, ale też działania artystyczne, animacyjne, czy po prostu przez zabawę. Zastanowimy się, jak rozmawiać z małymi mieszkańcami o ich najbliższej okolicy, a także jak planować przestrzeń tak, żeby była otwarta dla rodziców i dzieci w różnym wieku.

Gościnie spotkania:

Maria Tulisow – Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Etnologia i Antropologia Kulturowa. Pracowała jako animatorka społeczna w Stowarzyszeniu Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej, gdzie prowadziła zajęcia i spędzała czas w mieście razem z grupą młodych osób ze środowisk defaworyzowanych. W ramach pracy współrealizowała z nimi także m.in. projekt rewitalizacji podwórka.
Na podstawie prowadzonych w trakcie pracy badań z udziałem dzieci napisała pracę magisterską nt. relacji romantycznych z perspektywy dzieci, a także rozdział pt. „Nie czuję się małym dzieckiem”. O sprawczości dzieci w procesie dorastania z perspektywy procesu cywilizacyjnego. W M. Rakoczy, Z. Boni (red.), Cywilizowanie dzieci? Społeczno-kulturowe badania dzieciństwa w perspektywie teorii Norberta Eliasa. Oficyna Naukowa (2023).
Obecnie pracuje w Instytucie Badań Edukacyjnych, gdzie zajmuje się m.in. badaniem postaw i strategii osób ze szkół ponadpodstawowych wobec uczenia się, procesu adaptacji oraz radzenia sobie z niepowodzeniami, a także tworzeniem narzędzi i prowadzeniem warsztatów z doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych.

Agnieszka Krzyżak-Pitura, założycielka i prezeska Fundacji Rodzic w mieście, wieceprezeska zarządu IV kadencji Kongresu Ruchów Miejskich. Działa na rzecz miast dobrych do życia dla rodzin z dziećmi, miast demokratycznych i miast praw człowieka. Zajmuje się rozwojem koncepcji „szkolnych ulic” i „ulic dla dzieci” jako narzędzia realizowania polityk miejskich z obszaru zrównoważonej mobilności, czystego powietrza, włączenia społecznego.
Członkini Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Mobilności m. st. Warszawy, w tym przewodnicząca zespołu roboczego ds. szkolnych ulic, ekspertka grupy roboczej Placemaking Europe Kids oraz Placemaking Poland, grupy tematycznej „Metropolia w ruchu” pracującej nad strategią rozwoju Metropolii Warszawskiej 2040, grupy roboczej „Społeczeństwo” opracowującej Koncepcję Rozwoju Kraju 2050 oraz grupie eksperckiej ds. partycypacji przy Ministrze ds. społeczeństwa obywatelskiego. Zasiadała w Radzie Warszawskiego Transportu Publicznego, współpracuje z Clean Cities Campaign (Koalicją na Rzecz Czystych Miast).

Spotkanie poprowadzi Marta Rakoczy – dr hab. prof. UW, kulturoznawczyni, filozofka, kierowniczka Zakładu Antropologii Słowa w Instytucie Kultury Polskiej UW i koordynatorka pracowni naukowej Korczakianum – Muzeum Warszawy Zajmuje się antropologią pisma, antropologią edukacji oraz kulturowymi studiami nad dzieciństwem i młodzieżą. Autorka m.in. takich książek jak: Słowo – działanie – kontekst. O etnograficznej koncepcji języka Bronisława Malinowskiego (2012), Polityki pisma. Szkice plenerowe z pajdocentrycznej nowoczesności (2018), Władza liter. Polskie procesy modernizacyjne a awangarda (2022). Członkini Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem działającego przy IEiAK UW.

Informacje o dostępności:
Staramy się, żeby nasze wydarzenia były dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób. Lokal, w którym odbywa się spotkanie znajduje się na parterze, z wejściem od ulicy, jednak konieczne jest pokonanie 3 stopni podczas wchodzenia. Jeśli macie jakiekolwiek potrzeby lub pytania związane z udziałem w wydarzeniu, prosimy o maila na adres pracownia@etnograficzna.pl lub telefon 602727185, postaramy się znaleźć rozwiązanie. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Nauki nr projektu SONP/SN/550982/2022. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.