Dzieci z nie-miejsc. Kiedy doświadczenie staje się opowieścią – nagranie dyskusji wokół książki

Prezentujemy nagranie spotkania na temat adopcji i pieczy zastępczej. Punktem wyjścia do dyskusji była książka Dzieci z nie-miejsc. Kiedy doświadczenie staje się opowieścią. Powstała ona w wyniku współpracy opiekunów i opiekunek dzieci umieszczonych w pieczy bądź w adopcji z antropolożkami z Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem UW. Zawarte w niej teksty inspirowane są autoetnografią. Czytając je nie mamy pewności, co wydarzyło się naprawdę, a co jest przetworzoną literacko opowieścią o realnych uczuciach i problemach. Wiemy natomiast, że stoi za nimi prawdziwe i poruszające doświadczenie i potrzeba opowiedzenia o nim. Choć każda z tych historii jest inna i bardzo osobista, wszystkie one są częścią szerszej rzeczywistości kulturowej – tej dotyczącej współczesnego systemu pomocy w Polsce i tego, jak funkcjonuje on względem dzieci. Historie ukazują fragmenty rzeczywistości opiekunów i opiekunek dzieci odłączonych od pierwszych rodzin. Obnażają wielowymiarowość i nieoczywistość takich słów jak: rodzina, miłość, praca opiekuńcza, państwo, dobro dziecka, adopcja czy matka. 

Goście wydarzenia:

Michał Janczura – dziennikarz radia Tok FM, autor serialu radiowego „Piecza”

Zbigniew Janus – ojciec trzech dorosłych córek i trzydzieściorga dzieci zastępczych, z którymi miał przyjemność przebywać na przestrzeni ostatnich siedmiu lat.

Anna Krawczak – antropolożka, wieloletnia przewodnicząca Stowarzyszenia Nasz Bocian, matka zastępcza i adopcyjna, członkini Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem UW.

Ewa Maciejewska-Mroczek – polonistka, amerykanistka, antropolożka, członkini Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem UW. Badaczka dzieciństwa, prowadziła badania m.in. nad nowymi technologiami reprodukcyjnymi i adopcją.

Ela Matusiak – matka, żona, opiekunka, trenerka, pedagożka społeczna. Od 17 lat prowadzi placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego „Mały Książę” w której na co dzień przebywają osoby nastoletnie. Współzałożycielka i prezeska Fundacji PROJEKT ROZ.

Beata Potocka – pedagożka, prowadząca rodzinny dom dziecka, mama zastępcza i adopcyjna sześciu córek

Anna Witeska-Młynarczyk – antropolożka, inicjatorka grupy dyskusyjno-piszącej „Autoetnografia praktyk opieki”, członkini Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem UW, adiunkta w Instytucie Socjologii UMCS.

Książka powstała w wyniku projektu – cyklu spotkań badaczek i praktyków opieki, prowadzonego przez Annę Witeskę-Młynarczyk w latach 2020/21.

Projekt zrealizowany został w ramach grantu „Adopcja jako proces, doświadczenie i instytucja – perspektywa antropologiczna” prowadzonego przez dr hab. Ewę Maciejewską-Mroczek z Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem Uniwersytetu Warszawskiego. Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki, grant UMO-2017/27/B/HS3/00645.

Organizatorzy i Patroni: Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna, Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem UW, Oficyna Naukowa, Pracownia Duży Pokój, Koalicja na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.