Etno w oku – konkurs fotografii etnograficznej

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie fotografii etnograficznej.
Wyłonione prace będą prezentowane w ramach cyklu wystaw „Etno w oku” projektu Pracownia Koszykowa.

konkurs_foto_etnograficzna
Fotografia etnograficzna jest nurtem szczególnie ciekawym, ze względu na to, że nie poddaje się łatwo zdefiniowaniu. Sytuuje się gdzieś pomiędzy fotografią dokumentalną i artystyczną. Z jednej strony bywa suchym, dążącym do obiektywizacji narzędziem antropologów, z drugiej wpisuje się wyraźnie w różne nurty estetyczne fotografii – takie jak reportaż i fotografia portretowa – i operuje jej środkami artystycznego wyrazu.

Konkurs ma na celu zebranie i zestawienie ze sobą rozmaitych spojrzeń, metod pracy i punktów widzenia zawartych w zdjęciach etnografów. Chcemy znaleźć odpowiedź na pytanie: jak pracują obrazem współcześni antropolodzy kultury? O czym i w jaki sposób opowiadają swoimi zdjęciami, nie mogąc w pełni przełożyć złożonej rzeczywistości na język pisany? Wyłonione w konkursie najciekawsze prace casino online zostaną zaprezentowane w cyklu wystaw w Pracowni Duży Pokój. To pierwsza taka próba zebrania w jednym miejscu różnorodności antropologicznego patrzenia.

W jury konkursu zasiądą antropolodzy kulturowi, artyści i fotografowie: dr Sławomir Sikora z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW (specjalista od antropologii wizualnej), Klara Kopcińska (artystka wizualna i animatorka kultury), Klara Keler (fotograf) oraz Anna Chlebicka (antropolożka, koordynatorka projektu „Pracownia Koszykowa”).

Pula nagród wynosi 1000 PLN dla autorów prac, które zajmą pierwsze miejsce w każdej kategorii. Pozostałe nagrodzone prace zostaną wydrukowane i zaprezentowane w czasie wystaw w Pracowni Duży Pokój.

Zasady konkursu:

 1. Zdjęcia prosimy nadsyłać na następujące kategorie konkursowe:
  • Ludzie i rzeczy
  • Przestrzeń jako kontekst
  • Ja w terenie
  • Inaczej o innym
 2. Nadesłane zdjęcia muszą być opatrzone krótkim antropologicznym komentarzem. Zdjęcia nadesłane bez komentarza nie będą brane pod uwagę w konkursie.
 3. Do każdej kategorii jeden autor może zgłosić jedną pracę. Przez jedną pracę rozumiane jest pojedyncze zdjęcie lub cykl złożony z pięciu zdjęć.
 4. Zdjęcia należy nadsyłać w formacie .tif, .png lub .jpg w profilu kolorystycznym RGB. Minimalne wymiary zdjęcia to 2000px po dłuższym boku i rozdzielczość 250dpi.
 5. Zdjęcia należy nadsyłać na adres pracowniakoszykowa@gmail.com w następujących terminach:
  • do 15.09.2013 – zgłoszenia do kategorii Ludzie i rzeczyPrzestrzeń jako kontekst
  • do 15.10.2013 – zgłoszenia do kategorii Ja w terenieInaczej o innym
 6. Przewidywane orientacyjne terminy wystaw:
  • 15-31 października 2013
  • 1-15 listopada 2013
  • 13-30 listopada 2013
  • 1-15 grudnia 2013

Regulamin do pobrania: regulamin_konkursu.

Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Pracownia Koszykowa” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt realizujemy we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Lokal przy ul. Koszykowej 24 jest wykorzystywany na cele kulturalne dzięki pomocy Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.