Ikonografia cierpienia? – nagranie dyskusji wokół wystawy ZAKAZ

Zachęcamy do oglądania nagrania dyskusji o formach prezentacji kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej zorganizowanej przez grupę Badaczki i Badacze na Granicy wraz ze Stowarzyszeniem Pracownia Etnograficzna, Fundacją Bezkres oraz Pracownią Duży Pokój. Wspólnie przyglądaliśmy się rozmaitym formom obrazowania cierpienia oraz rozmawialiśmy o ich etycznym wymiarze. Przyczynek do dyskusji stanowiła wystawa ZAKAZ prezentowana w 2022 r. w Pracowni Duży Pokój w Warszawie oraz esej Susan Sontag „Widok cudzego cierpienia”. W rozmowie wzięły udział Agata Kubis, Marianna Podlaska, Marta Jadwiga Pietrusińska i Natalia Judzińska.

Biogramy gościń:

Agata Kubis – ur. 1977 r. Fotografka streetowa, fotoreporterka. Od ponad 10 lat dokumentuje wydarzenia związane ze środowiskiem feministycznym, LGBT, wolnościowym. Przez 5 lat była członkinią redakcji magazynu „Replika”. Od 2017 roku stale współpracuje z redakcją OKO.press. Jest członkinią archiwum Protestów Publicznych. Ostatnio większość czasu poświęciła na relacjonowanie dramatycznej sytuacji uchodźców na pograniczu polsko-białoruskim.

Marianna Podlaska – członkini Fundacji Bezkres, współpracowniczka Grupy Granica, mieszkanka Podlasia. Antropolożka i psycholożka. Latem 2021 roku zaczęła nieść pomoc szukającym schronienia w Europie uchodźczyniom i uchodźcom, pochodzącym z kilkudziesięciu krajów świata. Jest autorką „Dzienników”, w których dokumentuje skalę kryzysu, terror białoruskich funkcjonariuszy i rasistowską przemoc polskiego państwa wobec ofiar wojen, prześladowań i katastrof. Opisuje obywatelskie zaangażowanie, formy pomocy i strategie oporu wobec państwowej przemocy służb na pograniczu. Marianna zajmuje się nie tylko zachowywaniem pamięci o kryzysie, ale także umożliwia głównym bohaterkom i bohaterom zabranie głosu we własnej sprawie oraz zostanie dostrzeżonymi, usłyszanymi i zrozumianymi.

dr Marta Jadwiga Pietrusińska – socjolożka, pedagożka i trenerka równościowa specjalizująca się w problematyce migracji, międzykulturowości i edukacji obywatelskiej. Jej badania koncentrują się także na zagadnieniach związanych z mniejszościami społecznymi i kulturowymi jako wykorzystanie edukacji obywatelskiej dorosłych w procesach integracji grup mniejszościowych i większościowych. Pracuje na Uniwersytecie Warszawskim i współpracuje z Centrum Badań nad Problematyką Kobiet i Płci. Wchodzi w skład grupy koordynującej zespołu Badaczki i Badacze na Granicy.

Prowadzenie – dr Natalia Judzińska – kulturoznawczyni, pracuje w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Współinicjatorka (z Niną Boichenko) grupy Badaczki i Badacze na Granicy. W swojej pracy naukowej zajmuje się międzywojennym antysemityzmem na uczelniach wyższych i Zagładą oraz badaniami nad materialnymi śladami kryzysu humanitarnego.

Badaczki i Badacze na Granicy (BBnG) są międzyuczelnianą, interdyscyplinarną i oddolnie zorganizowaną siecią badawczą, powstałą w reakcji na trwający kryzys humanitarny. Nieformalny projekt zmobilizował i połączył naukowczynie i naukowców z różnych ośrodków badawczych w Polsce i poza jej granicami, reprezentujących różnorodne dyscypliny, dziedziny i zainteresowania naukowe takie jak: kulturoznawstwo, socjolingwistyka, antropologia, nauki o migracjach, nauki o bezpieczeństwie, nauki społeczne, orientalistyka czy studia nad Zagładą. Sieć łączy w tym momencie kilkadziesiąt osób.