„Jej sumienie i jej dylemat” – katoliczki i katolicy wobec aborcji

Niedawny wyrok Trybunału Konstytucyjnego sprawił, że do debaty publicznej powrócił temat przerywania ciąży, a ulice polskich miast i miasteczek wypełniły się osobami niezgadzającymi się z takim ograniczeniem praw reprodukcyjnych. Język dyskusji wokół aborcji jest upolityczniony i przepełniony emocjami, które od lat dzielą społeczeństwo. Jednak podział ten nie ogranicza się jedynie do binarnego rozróżnienia „pro” i „anty” choice, lecz pełen jest różnorodnych motywacji i postaw życiowych. W tegorocznych protestach ramię w ramię kroczą lewicowe aktywistki, osoby wcześniej nieangażujące się w życie polityczne, ale również wyborczynie Prawa i Sprawiedliwości i praktykujące katoliczki. To pokazuje, że mimo jasnego stanowiska Kościoła katolickiego w sprawie aborcji, postawy i praktyki katoliczek i katolików nie są już tak jednoznaczne. Jak więc wierni odnajdują się w świecie tych rygorystycznych zasad?

Przywołując wstępne wyniki badań, które prowadzone są w ramach projektu „Katolicyzacja reprodukcji, reprodukcja katolicyzmu. Aktywizm i intymność w Polsce od 1930 r. do dziś” (NCN Opus), pokażemy, że praktyki reprodukcyjne są sferą negocjacji pomiędzy moralnością katolicką a praktykami dnia codziennego, które często opierają się na innych wartościach, czasami sprzecznych z doktryną.

O badaniach opowiedzą Agnieszka Kosiorowska, Agnieszka Kościańska i Natalia Pomian, a rozmawiać z nimi będzie Zuzanna Radzik.

poniedziałek, 07.12.2020 godz. 19:00
LIVE na stronie na Facebooku Pracowni Duży Pokój

Dołącz do wydarzenia!

Prelegentki:
Agnieszka Kosiorowska – studentka Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Lingwistyki Stosowanej w ramach Kolegium Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Odbyła wymianę w ramach programu Erasmus+ w Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Prowadziła badania etnograficzne dotyczące braku zaufania do wiedzy eksperckiej na rolniczym Podlasiu. Obecnie pisze pracę magisterską na temat międzypokoleniowego przekazywania języka przez polskie migrantki w Paryżu.

Dr hab. Agnieszka Kościańska – profesorka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, kierowniczka projektu „Katolicyzacja reprodukcji, reprodukcja katolicyzmu. Aktywizm i intymność w Polsce od 1930 r. do dziś” (NCN Opus). Autorka książek Potęga ciszy (2009), Płeć, przyjemność i przemoc (2014) oraz Zobaczyć łosia. Historia polskiej edukacji seksualnej od pierwszej lekcji do internetu (2017). Redaktorka prac zbiorowych, antologii tłumaczeń i numerów monograficznych czasopism poświęconych zagadnieniom płci, seksualności, religii i wykluczenia, m.in. Kobiety i religie (2006), Antropologia seksualności (2012).

Natalia Pomian – doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW. Zajmuje się tematem naprotechnologii w Polsce. Absolwentka Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim. W dotychczasowych badaniach łączyła perspektywę antropologiczną i historyczną. W pracy licencjackiej przeanalizowała narracje o powstaniu i późniejszej prywatyzacji fabryki w jednym z podlaskich miasteczek, oraz wpływu tych wydarzeń na prywatne losy pracowników i pracowniczek. Na studiach magisterskich pisała o osobistym i politycznym wymiarze mody młodzieżowej w latach 80. w Warszawie. Spędziła semestr na Uniwersytecie Karola w Pradze jako stypendystka programu Erasmus Plus.

Współorganizatorzy: 
Pracownia Duży Pokój
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
Katorep

Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.