Katolickie mniejszości wyznaniowe w Polsce i Ukrainie – nagranie spotkania wokół książki

Zachęcamy do oglądania nagrania dyskusji o książce „Katolickie mniejszości wyznaniowe w Polsce i Ukrainie. Studia porównawcze” pod red. Magdaleny Zowczak.

W rozmowie wzięli udział: prof. Magdalena Zowczak, prof. Włodzimierz Mędrzecki, dr hab. Łukasz Smyrski i dr Bartłomiej Chromik.

„Katolickie mniejszości wyznaniowe w Polsce i Ukrainie. Studia porównawcze”, Oficyna Naukowa, Warszawa 2021. pod red. naukową Magdaleny Zowczak

Studia zawarte w monografii ukazują społeczności dwóch wyludniających się, peryferyjnych miasteczek, które jednak stanowią religijne centra mniejszości wyznaniowych: rzymskich katolików w Murafie na ukraińskim Podolu, gdzie zamieszkują od wieków wśród prawosławnych, oraz grekokatolików w Białym Borze, w którym po II wojnie światowej osiedlono deportowaną z Bieszczad ludność ukraińską. Dla obu mniejszości wyznaniowych religia pozostaje ważnym zwornikiem tożsamości, a ich życie nadal koncentruje się wokół świątyń. Murafscy katolicy, wraz ze zmianą języka liturgii i modlitwy, odrzucają często bagaż pamięci, który łączył ich z polską tradycją. Grekokatolicy w Białym Borze konstruują swoją ukraińską tożsamość wokół traumy przesiedleń, w opozycji wobec prawosławia. Ich etnoreligię przezwycięża mistyka zaprojektowanej przez Jerzego Nowosielskiego cerkwi, nawiązującej do wzorów starochrześcijańskich. W kontrze do niej wyrastają w okolicy kopulaste cerkiewki, wznoszone przez niezadowolonych z modernizacji wiernych. W Murafie starsze pokolenie rzymskich katolików pozbawiono części lokalnej, polskiej tradycji, a wraz z nią – części tożsamości. Jednak murafska parafia pozostaje w ich świadomości „ogródkiem Matki Boskiej” objętym Bożą ochroną, w przeciwieństwie do bardziej zsekularyzowanego i zróżnicowanego świata białoborskich grekokatolików, którzy postrzegają się jako lud bez ojczyzny, a swoje główne dziedzictwo upatrują w języku i liturgii.

Autorzy i Autorki: Magdalena Zowczak, Elżbieta Przybył-Sadowska, Magdalena Zatorska, Marcin Skupiński, Maria Sokołowska, Katarzyna Kaczmarska, Jan Wawrzyniec Lech, Jacek Wajszczak, Julia Bujskich, Urszula Rukat, Tomasz Kosiek

Informacje na stronie wydawcy >>

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Nauki nr projektu SONP/SN/550982/2022. Zadanie współfinansowane ze środków m.st. Warszawy.