Kilka słów o ludowych strojach

Włodawa, fot. A. W. Brzezińska

Włodawa, fot. A. W. Brzezińska

Wraz z Sekcją Stroju Ludowego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego zapraszamy serdecznie na spotkanie

Kilka słów o ludowych strojach

piątek, 13 grudnia, godz. 17:30
Pracownia Duży Pokój

Będziemy rozmawiać o stroju ludowym nie tylko w jego minionym, XX-wiecznym wydaniu, ale także jego najbardziej aktualnej wersji, która była dokumentowana w ramach tegorocznych badań prowadzonych przez PTL.

W planach:

  • Kilka słów o „strojnej” książce (promocja książki pt. Stroje ludowe jako fenomen kulturowy pod red. A. W. Brzezińskiej i M. Tymochowicz);
  • Perebory, pasiaki i snutki, czyli co w terenie zbadano (Anna W. Brzezińska, Aleksandra Paprot);
  • Opoczyńskie „petanki” (Alicja Woźniak);
  • Stroje zamojskie w ikonografii XX wieku (Elżbieta Piskorz-Branekova);
  • Strój zamojski na tle innych strojów Lubelszczyzny (Mariola Tymochowicz);
  • Co nowego na strojeludowe.net (Pracownia Etnograficzna).

Wstęp wolny
Wydarzenie na Facebook’u.

Spotkanie jest drugą częścią spotkania Sekcji Stroju Ludowego PTL, mającego miejsce w Warszawie 13.12.2013.

Spotkanie jest częścią projektu „ATLAS POLSKICH STROJÓW LUDOWYCH: kontynuacja prac wydawniczych, przeprowadzenie badań terenowych i kwerend źródłowych oraz cyfryzacja materiałów źródłowych i udostępnienie ich w Internecie” realizowanego przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Pracownia Koszykowa” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt „Pracownia Koszykowa” jest realizowany przez Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.
Lokal przy ul. Koszykowej 24 jest wykorzystywany na cele kulturalne dzięki pomocy Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Internetowy album strojeludowe.net powstał dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Miasta Stołecznego Warszawy, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Fundacji Kronenberga. Projekt jest realizowany od 2011 r. przez Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego.