„Koloniści z Rio Claro” – spotkanie wokół książki Karoliny Bielenin-Lenczowskiej

Zapraszamy na spotkanie wokół książki Karoliny Bielenin-Lenczowskiej „Koloniści z Rio Claro. Społeczno-językowe światy polskich osadników w południowej Brazylii”.

W dyskusji z autorką weźmie udział polonistka, badaczka języka polskiego w brazylijskim piśmiennictwie końca XIX wieku, Izabela Stąpor. Spotkanie poprowadzi Tomasz Rakowski, antropolog i redaktor serii „Idee i etnografia”.

Antropolożka Karolina Bielenin-Lenczowska przeprowadziła etnograficzne badania terenowe w dawnej Colonii Rio Claro w stanie Paraná – wsi założonej w większości przez osadników z ziem polskich. Na ich podstawie próbuje odpowiedzieć na pytania: Jak migranci i ich potomkowie przekształcili i oswoili zastany krajobraz społeczno-językowy? Czym jest dla nich polskość? I co to w ogóle znaczy być Polakiem w południowej Brazylii?

Kiedy i gdzie?
8 maja 2024, godzina 18:00
Pracownia Duży Pokój
ul. Warecka 4/6 (wejście od ul. Kubusia Puchatka)

Dołącz do wydarzenia na Facebooku >>

O gościach:

Karolina Bielenin-Lenczowska – antropolożka społeczna i lingwistka, profesorka w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Jej zainteresowania naukowe obejmują antropologię migracji i diaspory, antropologię lingwistyczną i metodologię badań społecznych. Prowadziła etnograficzne badania terenowe w Macedonii, Włoszech i Brazylii. Autorka książki „Spaghetti z ajwarem. Translokalna codzienność muzułmanów w Macedonii i we Włoszech” (2015) oraz „Koloniści z Rio Claro. Społeczno-językowe światy polskich osadników w południowej Brazylii” (2024).

Izabela Stąpor – pracuje w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego od 2006 roku. W latach 2009-2012 pracowała jako lektor języka polskiego i wykładowca w Uniwersytecie Lizbońskim w Portugalii (Universidade de Lisboa). W 2017 roku przebywała w Kurytybie, na badaniach naukowych. W ostatnich latach prowadzi badania nad językiem Polaków w Brazylii (w szczególności nad językiem czasopism polonijnych). Jest kierownikiem projektu Słownik wyrazów polonijnych online realizowanym od 2017 roku na Wydziale Polonistyki UW.

Tomasz Rakowski – etnolog, antropolog kultury, kulturoznawca. Pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, współpracuje z Instytutem Kultury Polskiej UW. Lekarz, specjalista medycyny ratunkowej. Zajmuje się antropologicznymi badaniami biedy i bezrobocia, badaniami oddolnych procesów modernizacyjnych, antropologią sztuki współczesnej i partycypacyjnej, etnograficznie zorientowaną animacją kultury oraz najnowszymi metodologiami etnograficznymi.

Współorganizatorami wydarzenia są Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Instytut Slawistyki PAN oraz Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.

Informacje o dostępności:
Staramy się, żeby nasze wydarzenia były dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób. Lokal, w którym odbywa się spotkanie znajduje się na parterze, z wejściem od ulicy, jednak konieczne jest pokonanie 3 stopni podczas wchodzenia. Jeśli macie jakiekolwiek potrzeby lub pytania związane z udziałem w wydarzeniu, prosimy o maila na adres pracownia@etnograficzna.pl lub telefon 602727185, postaramy się znaleźć rozwiązanie.