Liczymy się? Grupy mniejszościowe wobec spisu powszechnego

1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny 2021. Przez kolejnych 10 lat zebrane dane będą budowały obraz Polski oraz stanowiły podstawę wielu decyzji administracji rządowej i samorządowej. Jaką wagę mają nasze odpowiedzi na pytania o wyznanie czy narodowość? Jak wyniki spisu mogą wpływać na sytuację poszczególnych mniejszości w Polsce? Jakie znaczenie ma sposób sformułowania pytań w formularzu spisowym? Kogo nie widać w spisie? Przed jakimi dylematami stają aktywiści działający na rzecz mniejszości? Porozmawiamy o kłopotach ze spisem powszechnym 2021, przyglądając się sytuacji różnych grup mniejszościowych.

29.04 godz. 18:30
Transmisja Live na Facebooku

Rozmawiać będą:

Mariola Abkowicz – bliotekarz, karaimoznawca, nauczyciel akademicki, działacz społeczny. Prowadzi aktywną działalność na rzecz propagowania kultury i dziedzictwa karaimskiego. Przewodnicząca Zarządu Związku Karaimów Polskich, członek zarządu Fundacji Karaimskie Dziedzictwo oraz przewodnicząca Rady Fundacji Kalejdoskop Kultur. Jako przedstawiciel społeczności karaimskiej bierze udział w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych.

dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska – prof. Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, kulturoznawczyni i socjolingwistka. Do jej głównych zainteresowań badawczych należy problematyka tożsamości europejskich mniejszości językowych, metody ochrony i rewitalizacji języków i kultur mniejszościowych, aktywizm językowy, wielojęzyczność i wielokulturowość. Prowadziła badania terenowe na Kaszubach (Polska), na Łużycach (Niemcy), w Bretanii (Francja) i w Walii (Wielka Brytania).

Marek Urbaniak (on/jego/jemu) – absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, obecnie w trakcie zdobywania uprawnień zawodowych doradcy podatkowego. W obszarze jego zainteresowań profesjonalnych znajduje się prawo podatkowe, prawo cywilne, funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce oraz międzynarodowa ochrona praw człowieka. Działacz na rzecz osób transpłciowych, od 2019 r. związany z Kampanią Przeciw Homofobii.

Michał Sporoń – Ślązak, rocznik 1970, nauczyciel języka polskiego w II LO im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach, kiedyś również języka niemieckiego. Doktor nauk humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim, studiował w Bonn (Niemcy). Laureat Nagrody Wojciecha Korfantego za przystępne promowanie Śląska. Radny Powiatu Tarnogórskiego. Aktywny uczestnik Strajku Kobiet.

Oskar Żyndul – socjolog, badacz rynku, pomysłodawca akcji „Chcesieliczyc.pl”.

Dyskusję poprowadzi:
Anna Makówka-Kwapisiewicz – historyczka, dziennikarka, działaczka społeczna, ekspertka z zakresu zaangażowania społecznego i ochrony praw człowieka. Ekspertka z siedemnastoletnim doświadczeniem w rzecznictwie praw mniejszości narodowych i etnicznych. Współpracowała m.in z National Democratic Institute for International Affairs, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), European Liberal Forum (ELF), European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Religions for Peace, Friedrich-Naumann-Stiftung, International Council of Jewish Women (ICJW), American Jewish Committee (AJC). W latach 2010-2020 Prezeska Stowarzyszenia Żydowskiego Czulent.

Nasze wydarzenia są bezpłatne, jednak potrzebujemy Waszego wsparcia, aby rozwijać program dyskusji o współczesności. Jeśli możesz, wpłać darowiznę.

Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.