Ludzie i krajobrazy. O podróżach po Mazowszu

Gdzie szukać inspiracji do podróżowania po Mazowszu? Jak o budowaniu turystycznego wizerunku regionu myśleli pierwsi krajoznawcy i co zmieniło się od tego czasu? Skąd dzisiejsze zainteresowanie mikrowyprawami i nowa popularność krajoznawstwa? Jak dostrzec wkład różnych grup etnicznych, narodowych i religijnych w tworzenie kulturowego krajobrazu Mazowsza?

tytuł, termin i miejsce wydarzenia otoczone kolorowymi znaczkami różnych krajów i religii, na dole logotypy

Zapraszamy na spotkanie poświęcone podróżowaniu po Mazowszu! Pretekstem do dyskusji będzie prezentacja projektu „Wielokulturowe Mazowsze” realizowanego przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna. Przyglądamy się w nim etnicznej, narodowej i religijnej różnorodności Mazowsza, aby zachęcić do jej poznawania.

czwartek, 1 grudnia godz. 18:00
Pracownia Duży Pokój, ul. Warecka 4/6 (wejście od ul. Kubusia Puchatka)

W rozmowie wezmą udział:

Piotr Kubkowski, pracownik Instytutu Kultury Polskiej UW, badacz kulturowej historii krajoznawstwa i podróży, członek zarządu Towarzystwa Krajoznawczego Krajobraz

Adam Robiński, dziennikarz i autor książek o tematyce podróżniczej, krajoznawczej i przyrodniczej

Anna BińkaJustyna Orlikowska, etnografki ze Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna, członkinie zespołu projektu „Wielokulturowe Mazowsze”

Spotkanie poprowadzi:

Anna Czyżewska, etnografka, mazoznawczyni, prezeska zarządu Federacji Mazowia

Organizator: Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna

Partnerzy: Picture Doc, Federacja Mazowia

Patronaty: Towarzystwo Krajoznawcze Krajobraz, Mikrowyprawy z Warszawy, RDC

Zadanie publiczne pn. „Wielokulturowe Mazowsze” dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.