Małą łyżką smakuje dłużej: dyskusja językowo-literacka

„Małą łyżką smakuje dłużej (Z małej łžicu dlěje słodźi)”, mówi łużyckie przysłowie. Ale czy literatura czytana i pisana w małym języku może okazać się „smaczniejsza” od tej wielkiej? Na to pytanie spróbują odpowiedzieć nasi goście – pisarze, tłumacze i badacze literatur w językach mniejszościowych.

Sobota 01.12.2018, godz. 16:30
Pracownia Duży Pokój, ul Warecka 4/6 (wejście od Kubusia Puchatka)

W spotkaniu wezmą udział:

Artur Jablonsczi (Artur Jabłoński), pisarz, autor m.in. 3 powieści w języku kaszubskim i działacz stowarzyszenia Kaszëbskô Jednota;

Grzegorz Kulik, śląski aktywista językowy i publicysta, tłumacz m.in. Dickensa, Saint-Exupéry’ego, Twardocha i „Gwiezdnych Wojen”;

Justyna Majerska-Sznajder (Jüśja fum Biöetuł) – prezeska Stowarzyszenia Wilamowianie, rewitalizatorka i organizatorka wilamowskiego życia kulturalnego, w tym teatru amatorskiego;

Piotr Szatkowski (Psioter ôt Sziatków), aktywista mazurski, autor m.in. przekładu Małego Księcia, redaktor czasopisma „Céch. Mazurski cejtunek”;

Marta Watral, działaczka łemkowska i doktorantka na Wydziale Filologicznym UJ, badaczka literatury łemkowskiej;

rozmowę poprowadzi dr Artur Czesak – dialektolog, leksykograf, sympatyk i badacz mikrojęzyków literackich.

Wspólnie z gośćmi zastanowimy się nad tym, czy warto pisać dla małego grona czytelników?
Po co tłumaczyć światową klasykę na języki mniejszości?
Jakie znaczenie może mieć przekład dla rozwoju języka?
Czego wielkie literatury mogą nauczyć się od najmniejszych?
I w końcu, czy o „wielkości” języka naprawdę świadczy tylko liczba jego użytkowników?

Debata jest wydarzeniem finałowym międzynarodowej konferencji młodych badaczy „Mały język, wielki temat/Small language, large issue” organizowanej przez ISZiP UW, IS PAN, Czeskie Centrum i Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna.