O digitalizacji dziedzictwa

W grudniu zapraszaliśmy na NetWtorek o digitalizacji dziedzictwa, a dziś zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania relacji z tego spotkania.Część 1 [21min]: Tematem grudniowego NetWtorku była digitalizacja dziedzictwa. O tym, jak z pomocą nowych technologii otwierać dziedzictwo na „nieeksperckich” użytkowników i użytkowniczki kultury opowiadała Anna Czyżewska, prezeska Pracowni Etnograficznej. Pracownia Etnograficzna jest stowarzyszeniem zrzeszającym etnografów i animatorów kultury. Powstało w 2006 roku z inicjatywy studentów i absolwentów IEiAK UW. Prowadzi działalność dokumentacyjną, edukacyjną, popularyzatorską i badawczą. Zrzesza około 40 członków – głównie etnologów, choć nie tylko. Środki na działalność zdobywa przede wszystkim w ramach dotacji od instytucji publicznych. Pani Anna Czyżewska opowiedziała o głównych celach funkcjonowania stowarzyszenia, takich jak: budowanie postaw otwartości i tolerancji, rozumienia własnej kultury; przełamywanie stereotypów i umiejętności odczytywania kodów kulturowych i posługiwania się nimi; wspieranie, pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego; promocja etnologii jako nauki; pobudzanie i wspieranie twórczych inicjatyw lokalnych, mających na celu komunikację społeczną; wspieranie, uwrażliwienie na odbiór zjawisk kulturowych i integrowanie środowiska młodych badaczy kultury.

Jako wynik wielu projektów Pracowni w sieci pojawił się portal skanseny.net, którego pracami kieruje pani Anna. Skanseny.net popularyzują polską kulturę ludową, a treści zamieszczone na portalu są opublikowane na licencjach Creative Commons.

Część 2 [26min]: Na stronie skanseny.net znajdują się informacje o muzeach samorządowych, muzeach niezależnych, oddziałach muzeów i muzeach społecznych. Prezeska stowarzyszenia, pani Anna Czyżewska opowiedziała o tym co można znaleźć na stronie, jak wyglądały pierwsze prace związane z tworzeniem zasobów serwisu skanseny.net, jakie były oczekiwania twórców i jak wypadły w zderzeniu z rzeczywistością.

Część 3 [26min]: W ostatniej części swojego wystąpienia pani Anna Czyżewska opowiedziała o pozostałych działaniach stowarzyszenia – projekcie Polskie stroje ludowe w Internecie” i stronie strojeludowe.net, o projekcie miejskasciezka.pl – bazie ciekawych audioprzewodników po Warszawie, a także o  pomyśle etnoprojekt.pl.

Ten utwór pochodzi z serwisu www.wszechnica.org.pl i jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.