Obojętność, troska, wrogość… Jak reagujemy na kryzys na granicy?

Wtorek, 30.11.2021 godz. 18:30-20:30
Platforma ZOOM – całość spotkania
Pierwsza część będzie także transmitowana na żywo na Facebooku Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna

Zapraszamy na spotkanie online, podczas którego porozmawiamy o tym, jakie są i z czego wynikają postawy polskiego społeczeństwa wobec kryzysu na polsko-białoruskiej granicy. Wydarzenie rozpoczniemy debatą, w której wezmą udział osoby zarówno przyglądające się tematowi od strony naukowej, jak i działające na rzecz budowania bardziej otwartego społeczeństwa. Do dyskusji zaprosiliśmy reprezentantki i reprezentantów różnych środowisk. Wszystkich łączy jednak przekonanie o konieczności humanitarnego rozwiązania obecnego kryzysu. W drugiej, warsztatowej części spotkania będziemy mogli wspólnie zastanowić się, w jaki sposób możemy upowszechniać perspektywę, która pozwala dostrzec i uwzględnić doświadczenia i cierpienie osób przekraczających naszą granicę.

Pierwsza część spotkania odbędzie się równolegle na platformie ZOOM oraz będzie transmitowana w formie relacji na żywo na Facebooku. Druga część będzie się odbywała wyłącznie na platformie ZOOM.

Jeśli chcecie wziąć udział w spotkaniu na Zoomie, konieczne jest wypełnienie krótkiego formularza (na dole strony) i podania swojego adresu mailowego, na który w dniu wydarzenia wyślemy odpowiedni link.

W spotkaniu wezmą udział:

Joanna Grzymała-Moszczyńska – psycholożka, działaczka społeczna, trenerka antydyskryminacyjna. Pracuje w Instytucie Psychologii UJ, gdzie bada czynniki wpływające na chęć zaangażowania na rzecz dobra wspólnego. Zajmuje się także kwestiami związanymi z szeroko rozumianym przeciwdziałaniem dyskryminacji w edukacji i redukcją uprzedzeń wobec uchodźców. Członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej i Spółdzielni „Ogniwo” w Krakowie. Ostatnio jako wolontariuszka Fundacji Ocalenie uczestniczy w interwencjach na granicy polsko-białoruskiej.

Karolina Łukasiewicz jest socjolożką, stypendystką programu Marie Skłodowska Curie Komisji Europejskiej w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad 17 lat bada polityki integracji migrantów w europejskich i amerykańskich miastach. Oprócz zaangażowania naukowego współpracuje z organizacjami pozarządowymi służącymi uchodźcom, w tym w NYU Collaborative for New Immigrant Education. Była badaczką w McSilver Institute for Poverty Policy and Research na NYU, a wcześniej w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Grzegorz Michalczyk – polski duchowny rzymskokatolicki, prezbiter archidiecezji warszawskiej, od czerwca 2012 warszawski i zarazem krajowy duszpasterz środowisk twórczych. Wiceprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, konsultor Rady Episkopatu ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, członek Komitetu Episkopatu ds. Dialogu z Judaizmem. W latach 2007-2012 był członkiem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.

Paweł Cywiński – doktor nauk społecznych, orientalista, kulturoznawca, geograf. Współtwórca Fundacji Polska Gościnność, która zajmuje się pomocą bezpośrednią uchodźcom w ramach inicjatywy Chlebem i Solą oraz prowadzi największy polskojęzyczny portal na temat uchodźców Uchodźcy.info. Współtwórca projektu post-turysta.pl.

Dyskusję poprowadzi:

Agnieszka Bułacik – trenerka antydyskryminacyjna i aktywistka  z szerokim doświadczeniem w projektowaniu i facylitowaniu warsztatów, kursów i narzędzi edukacyjnych uwzgledniających holistyczne uczenie się. Absolwentka kulturoznawstwa (UAM) i fotografii i multimediów (UAP). Współzałożycielka new visions, kolektywu edukacyjnego działającego na rzecz bardziej zróżnicowanego i sprawiedliwego sektora artystyczno-kulturalnego. W swojej pracy skupia się na tematyce globalnych relacji władzy oraz ich wpływu na relacje międzyludzkie. 

Spotkanie organizuje Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna i Pracownia Duży Pokój. Patronat nad wydarzeniem objęły Rodziny bez granic, Magazyn Kontakt oraz MamPrawoWiedziec.pl. Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.

Formularz zapisów: