Obudź muzeum – rekrutacja na warsztaty

Już za kilka tygodni pojedziemy do Mińska, Grodna i Połocka, by dzielić się edukacyjnymi doświadczeniami polskich muzeów w ramach realizowanego przez nas od 3 lat programu Muzeum Aktywne.

Wszystkich chętnych do udziału w „Warsztatach Obudź muzeum” prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Уже в октябре мы идем в Минск, Гродно и Полоцк, чтобы поделиться опытом польских музеев. Все для участия в семинаре, пожалуйста, заполните форму.

RITAProjekt „Muzeum Aktywne. Warsztaty Obudź muzeum” jest realizowany we współpracy z Państwowym Grodzieńskim Muzeum Historyczno-Archeologicznym i Muzeum-Pracownią Zaira Azgura w Mińsku. Partnerem merytorycznym projektu jest Muzeum Łazienki Królewskie. Honorowy Patronat nad projektem objął Instytut Polski w Mińsku, a patronat medialny portal muzealnictwo.com.

Projekt został dofinansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie” – RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Проект реализуется в сотрудничестве с Национальным Гродненской музее истории и Археологический музей-лаборатории Заира Азгура в Минске.Партнером Музея Королевских бани. Почетный патронат проекта взял Польский институт в Минске, и покровительство портал muzealnictwo.com.

Проект финансировался в рамках «Регион в переходный период”, польско-американский фонд свободы – РИТА, реализуемого Фондом Образование для демократии.