Pandemiczna (nie)codzienność. Dyskusja

Marzec – Czerwiec 2020. Czas izolacji. Odcięcie od zwykłego trybu funkcjonowania. Jak sobie radziliśmy? Czego dowiadujemy się z tego okresu o sobie i o społeczeństwie, w którym żyjemy? Co możemy robić bardziej świadomie, jeśli Covid-19 jeszcze raz zmusi nas do izolacji?

Czas izolacji społecznej spowodowany pandemią to nowe doświadczenie dla każdego/każdej z nas. Ograniczenie swobody przemieszczania się, kontaktu, całkowita zmiana codzienności. Jednocześnie pojawia się wiele inicjatyw, które próbują z różnych perspektyw uchwycić te doświadczenia, ująć je w słowach, obrazach, poddać analizie. Jakie są pierwsze wnioski, które płyną z tych dokumentacyjnych i badawczych przedsięwzięć? 

Zapraszamy na spotkanie poświęcone codzienności izolacji. Naszymi gościami/gościniami będą:

Spotkanie poprowadzi Marek Kaleta ze Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna.

Wydarzenie w postaci relacji na Facebooku Pracowni Duży Pokój (https://www.facebook.com/pracowniaduzypokoj/), w czwartek 08.10.2020 godz. 19:00.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/532342914283541

Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.