Podróże z antropologią. Czechy

Zapraszamy na spotkanie z cyklu Podróże z antropologią

Duchy w hutach szkła i uzdrowiskach. Antropologia krajobrazu na czeskim pohraničí

Wtorek, 24 października 2023, godz. 19:00

Spotkanie odbędzie się w formie relacji live na stronie Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna na Facebooku.

na grafice zdjęcie leśnej drogi nad strumieniem i drewnianych domów po drugiej stronie strumienia. Białe napisy z tytułem i datą wydarzenia, na dole logotypy

Duchy w hutach szkła i uzdrowiskach. Antropologia krajobrazu na czeskim pohraničí
Karolina Ćwiek-Rogalska

Jak badać to, czego już nie ma: zanikłe wsie, budynki, w których przez wybite szyby hula wiatr, cmentarze, na których nagrobki zapadły się w ziemię pod ciężarem czasu lub zostały wywiezione? Po 1945 roku Europa Środkowo-Wschodnia stała się przestrzenią masowych przesiedleń. Jedną z grup, która miała stąd zniknąć, byli Niemcy. W dawnej Czechosłowacji wysiedlenia społeczności niemieckojęzycznych miały szczególne znaczenie: oznaczały kres wielowiekowej współegzystencji dwóch kultur, rozwijających się współzależnie od siebie.

W swoich badań podążam przez miejsca, z których obecność poprzednich, niemieckich mieszkańców miała zostać wymazana. Rozmawiam z ludźmi, którzy pozostali lub przybyli w te miejsca po wojnie. Szukam odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób krajobraz i to, co w nim pozostało – w materii i w pamięci – dostarcza nam odpowiedzi na pytania o zanikaniu, powstawaniu i współżyciu kultur.

dr Karolina Ćwiek-Rogalska – etnografka i bohemistka, pracuje w Instytucie Slawistyki PAN. Bada ludzi i archiwa w poszukiwaniu zmian, przemieszczeń i nieoczekiwanych następstw. Opublikowała książkę „Zapamiętane w krajobrazie” (Warszawa 2017), poświęconą historii jednej małej wioski, w której Czesi pozbyli się „swoich” Niemców. Jako laureatka konkursu Starting Grants Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych pracuje nad projektem o duchach na „Ziemiach Odzyskanych” i czechosłowackim pohraničí.

Wydarzenie na Facebooku >>

Spotkanie składa się z 45 min wykładu oraz sesji odpowiedzi na pytania od publiczności. Pytania można będzie zadawać na czacie w czasie transmisji wykładu.

Zachęcamy do poznania materiałów z poprzednich edycji projektu: https://podroze.etnograficzna.pl/ 

Partnerzy: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Pracownia Duży Pokój

Patronaty i matronaty: Solo Jolo, Ethnopassion, dlaStudenta.pl, Kontynenty

Spotkania odbywają się w ramach projektu „Podróże z antropologią” realizowanego przez Stowarzyszenie „Pracownia  Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego. Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministerstwa Edukacji i Nauki.