Podróże z antropologią. Ghana

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Podróże z antropologią!

Pomiędzy marginalizacją a umocnieniem? Kobiety w katolicyzmie afrykańskim (przypadek Ghany)

Czwartek, 9 grudnia 2021, godz. 19:00
Spotkanie odbędzie się w formie relacji live na stronie Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna na Facebooku.

grafika z tytułem wydarzenia, prelegentką, datą, logotypami, w tle zdjęcie afrykańskiej kobiety w niebieskiej sukience tańczącej w kościele i drugiej grającej na bębnach

Pomiędzy marginalizacją a umocnieniem? Kobiety w katolicyzmie afrykańskim (przypadek Ghany)
dr hab. Anna Niedźwiedź, prof. UJ

Religijna mapa Ghany, podobnie jak całej Afryki Zachodniej, jest niezwykle różnorodna oraz dynamiczna. Na podziały religijne – między licznymi odłamami chrześcijaństwa, islamu i tzw. religii tradycyjnych – nakładają się różne przynależności etniczne i językowe. Tę mozaikę dodatkowo komplikują szybkie transformacje społeczno-ekonomiczne i technologiczne oraz intensywne migracje (wewnątrz kraju, a także kontynentalne oraz transkontynentalne). W czasie spotkania skupię się na pozycji oraz rolach, które w tym dynamicznym świecie kulturowo-społecznym odgrywają, tworzą, bądź wybierają dla siebie współczesne Ghanki związane z Kościołami chrześcijańskimi. To właśnie we wspólnotach chrześcijańskich w Ghanie kobiety stanowią liczebnie największą i najszybciej rosnącą grupę. Bywają kapłankami, świeckimi liderkami, twórczyniami religijnych stowarzyszeń i modlitewnych grup. 

W oparciu o badania etnograficzne, które prowadzę wśród ghańskich katolików i katoliczek, przyjrzę się uważniej kontekstowi post-misyjnego afrykańskiego katolicyzmu. Pozycja współczesnych Afrykanek, które identyfikują się jako katoliczki wydaje się być pełna sprzeczności oraz napięć, które znajdują odbicie w dwutorowych procesach: marginalizacji a zarazem umacniania pozycji kobiet. Co to znaczy być dziś kobietą, a jednocześnie Afrykanką oraz katoliczką? Które elementy tej wielopoziomowej tożsamości przynoszą umocnienie i oddają głos afrykańskim katolickim kobietom, a które mogą wiązać się z ich marginalizacją czy pozbawianiem podmiotowości? W jaki sposób ghańskie katoliczki sytuują się w kontekście postkolonialnych, odnawianych i wciąż rekonstruowanych indygennych tożsamości oraz w kontekście dzisiejszego post-misyjnego katolicyzmu, a także światowej instytucji oraz patriarchalnej hierarchii i struktury Kościoła rzymskokatolickiego?

dr hab. Anna Niedźwiedź, prof. UJ – antropolożka kulturowa i etnografka. Pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej główne zainteresowania naukowe skupiają się wokół antropologii religii, wizualności oraz przestrzeni miejskich i krytycznych studiów nad dziedzictwem. Opublikowała m.in. książki naukowe dotyczące katolicyzmu w Polsce (Obraz i postać. Znaczenia wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej, Kraków 2005) i w Ghanie (Religia przeżywana. Katolicyzm i jego konteksty we współczesnej Ghanie, Kraków 2015) oraz symboliki Krakowa (red. A. Niedźwiedź, K. Kajder, Mapy miasta. Dziedzictwa i sacrum w przestrzeni Krakowa, Kraków 2020). Obecnie realizuje projekt badawczy pt. Pomiędzy marginalizacją a umocnieniem [WOMAC], który dotyczy pozycji kobiet w obrębie współczesnego katolicyzmu w Ghanie (projekt finansowany w ramach konkursu OPUS16 Narodowego Centrum Nauki).

Wydarzenie na Facebooku

Spotkanie składa się z 45 min wykładu oraz sesji odpowiedzi na pytania od publiczności. Pytania można będzie zadawać na czacie w czasie transmisji wykładu.

Zachęcamy do poznania materiałów z poprzednich edycji projektu: https://podroze.etnograficzna.pl/

Współorganizator: Sklep Podróżnika
Partnerzy: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Pracownia Duży Pokój
Patronaty i matronaty: Solo Jolo, Ethnopassion

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.