Pogranicza muzealnictwa. Zbiory i kolekcje w nowej rzeczywistości

pogranicza_muzealnictwaZapraszamy na konferencję

POGRANICZA MUZEALNICTWA. ZBIORY I KOLEKCJE W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI

14 grudnia 2012, godz. 10.30-17.30.
Warsztat, pl. Konstytucji 4, Warszawa

Program spotkania:

10.30-11.15 ROZPOCZĘCIE
Przedstawienie idei i powitanie uczestników.

11.15-12.45 I PANEL
Zbiory dziedzictwa w społecznościach lokalnych. Stan obecny, geneza i przyszłość

Przedstawimy wyniki badań, które prowadziliśmy w całej Polsce wśród kolekcjonerów lokalnego dziedzictwa. Ich „muzea” nie mają statusu instytucji kultury, to często podmioty nieprofesjonalne i niesformalizowane. Mieszczą się w szkołach, domach prywatnych, gospodarstwach i budynkach leśnictwa czy OSP.
Uważamy, że kolekcje te mają w sobie potencjał rozwojowy. Dlatego opowiemy o powstawaniu takich zbiorów i ich roli w lokalnych społecznościach oraz będziemy wspólnie zastanawiać się, jaka jest przyszłość takich miejsc i jak można je wspierać.
Gospodarz: Stowarzyszenie Antropologiczne Archipelagi Kultury

12.45-13.45 OBIAD

13.45-15.15 II PANEL
Jak funkcjonują kolekcje. Statusy prawne, formy finansowania i organizowania zbiorów

Czy status prawny i formy finansowania kolekcji to tylko zapisy prawne i ciągi cyfr, wpływające jedynie na administrowanie muzeum prywatnym? Czy zagadnienia te mogą mieć także wpływ na np. odbiór miejsca w społeczności lokalnej czy wybraną formę ekspozycji? Wychodząc od tych pytań, będziemy chcieli zastanowić się, jakie możliwości prawne i finansowe mają w Polsce muzea prywatne i co z tego wynika zarówno dla poszczególnych muzeów i kolekcji, instytucji publicznych i osób zainteresowanych oraz samego zjawiska kolekcjonowania.
Gospodarz: Fundacja Ari Ari

15.15-15.30 PRZERWA KAWOWA

15.30-17.00 III PANEL
Wyzwania muzeów

W ciągu ostatnich kilku lat muzea skansenowskie i etnograficzne przeszły różnorodne zmiany. Specyficzne warunki ekonomiczno-polityczno-społeczno-organizacyjne, w jakich instytucje te działają, zderzają się z realiami „nowej” rzeczywistości. Generuje to rozmaite wyzwania, z którymi muzea muszą się zmierzyć. Właśnie o tych zmianach i wyzwaniach, a także sposobach radzenia sobie z nimi, pragniemy porozmawiać podczas tego panelu.
Gospodarz: Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego

17.00-17.30 PODSUMOWANIE
prof. Wojciech Burszta
Dyskusja nad wnioskami z konferencji.