Potomkowie Kolberga. Etnologia w XXI wieku – wystawa

fot. Jarosław Derlicki

fot. Jarosław Derlicki

Do 5 sierpnia w Pracowni Duży Pokój można oglądać wystawę „Potomkowie Kolberga. Etnologia w XXI wieku”.

Praktyki etnograficzne, metody pracy i teorie naukowe, zmieniły się od czasów prekursora polskiej etnografii – Oskara Kolberga. Etnografia/etnologia współcześnie coraz częściej jest identyfikowana i określana jako antropologia kulturowa. Koncentruje się na badaniu człowieka i grup ludzi jako istot społecznych i kulturowych w całym bogactwie oraz różnorodności ich ludzkiej działalności. Wystawa prezentuje zainteresowania badawcze etnologów Ośrodka Etnologii i Antropologii Współczesności Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, i pokazuje szerokie spektrum tematów podejmowanych w ramach tej dziedziny nauki.

Zapraszamy do oglądania!

Pracownia Duży Pokój, ul. Koszykowa 24/12, Warszawa

Tematyka badań:

 • Doświadczenie przeszłości w rekonstrukcji historycznej – Kamila Baraniecka-Olszewska
 • Etnokrajobraz i ekologia kulturowa na Syberii – Jarosław Derlicki
 • Dialog polsko-rosyjski – Iwona Kabzińska
 • O praktykach tworzenia obrazów Innego – Dagnosław Demski
 • Antropologia mediów, etnografia publiczności – Anna Woźniak
 • „Stara” i „Nowa” Europa – Jolanta Kowalska
 • Antropologia granic i pograniczy – Paweł Ładykowski
 • Kształtowanie tożsamości małoletnich uchodźców w obliczu obcości kulturowej – Katarzyna E. Kość-Ryżko
 • Odrębność w różnorodności – Konkani w południowych Indiach – Alina Kaczmarek
 • Wizerunki współczesnych społeczności lokalnych – przykłady ze Śląska Cieszyńskiego – Ewa Baniowska-Kopacz
 • Miasto doświadczane, miasto przeżywane, miasto pamiętane – Róża Godula-Węcławowicz
 • Problematyka starości wiejskiej – Urszula Lehr
 • Serbołużyczanie – kultura i tożsamość najmniejszego narodu słowiańskiego w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych – Bernadette Jonda
 • Pamięć zbiorowa – redefinicja teraźniejszości – Maria Godyń
 • Tradycja i współczesność poznańskich Bambrów – Agnieszka Szczepaniak-Kroll
 • Folklor muzyczny we współczesnym systemie edukacji w Europie Środkowo-Wschodniej i państwach bałtyckich – Gustaw Juzala
 • Góra Kailas jako przedmiot badań etnologii religii – Anna Szymoszyn (Urbańska)

Więcej informacji: www.iaepan.edu.pl

Wystawa sfinansowana została przez Polską Akademię Nauk i Instytut Archeologii i Etnologii PAN, a zrealizowana przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN oraz Komitet Nauk Etnologicznych PAN.