Projekt „Czułość i aktywizm – Rodzice osób LGBT+” w konkursie S3KTOR 2022

Z radością informujemy, że projekt „Czułość i aktywizm – Rodzice osób LGBT+” który zrealizowaliśmy we współpracy ze Stowarzyszeniem My, rodzice startuje w konkursie S3KTOR na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową w 2022 r. Do 30 kwietnia 2023 możecie oddać na niego swoje głosy.

Formularz głosowania: https://xyz.um.warszawa.pl/S/S3ktor/

Aby oddać głos zaznacz kółko przy tytule inicjatywy („Czułość i aktywizm” jest pod nr 12), następnie przejdź na sam dół strony, wpisz swoje dane i kliknij niebieski przycisk, by wysłać zgłoszenie.

na czarnym tle logo konkursu - kolorowy napis S3EKTOR 2022 przypominający neon, informacje o terminie głosowania i logotypy partnerów

Projekt „Czułość i aktywizm. Rodzice osób LGBT+” to efekt współpracy Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna i Stowarzyszenia My, Rodzice, zrzeszającego rodziców i sojuszników osób LGBT+. Jego celem było wspieranie różnorodności społecznej Warszawy.

Łącząc metody etnograficzne i artystyczne stworzyliśmy wystawę ukazującą punkt widzenia rodziców osób nieheteronormatywnych. Rodziców, którzy opowiadają o swojej relacji z dziećmi, o emocjach jakie towarzyszyły im podczas coming outu dzieci, a także o swoim aktywizmie. Wystawa prezentowana była w Pracowni Duży Pokój. Towarzyszyły jej debata o rodzicielstwie i sojusznictwie z udziałem ekspertów oraz warsztat dla rodziców i osób pracujących z młodzieżą omawiający kwestie, które pomogą im zrozumieć nastoletnie osoby LGBTQ+. W ramach projektu powstały też foldery prezentujące główne wątki z wystawy oraz pocztówki ze słowami wsparcia dla osób LGBT+. Materiały te trafiły do warszawskich bibliotek, domów kultury, MAL-i czy organizacji pozarządowych. Można też oglądać je na stronie https://etnograficzna.pl/projekty/czulosc-i-aktywizm-rodzice-osob-lgbt/. Projekt trwał od kwietnia do grudnia 2022 roku.

grafika z tytułem projektu, na beżowym tle przypominającym papier znajduje się serce objęte ramionami i otoczone tęczową flagą, na dole na białym tle logotypy

Projekt „Czułość i aktywizm. Rodzice osób LGBT+” w ciekawy i atrakcyjny wizualnie sposób przybliżył mieszkańcom/kom Warszawy sytuację osób LGBT+ i ich rodzin. Oddanie głosu rodzicom osób nieheteronormatywnych, którzy akceptują i wspierają swoje dzieci było zabiegiem pozwalającym przedstawić problem wykluczenia czy dyskryminacji społeczności LGBT+ z innej niż zazwyczaj perspektywy, a zarazem pokazać możliwe rozwiązania.

Nasze działania przeciwdziałały krzywdzącym stereotypom na temat osób LGBT+, uwrażliwiały odbiorców na społeczną różnorodność i dostarczały im merytorycznej wiedzy, dzięki czemu przyczyniły się do szerzenia postaw tolerancji, otwartości i solidarności. Odbiorcy naszych działań poznali osobiste historie rodziców osób LGBT+, problemy, z którymi mierzą się oni i ich dzieci, a także możliwe sposoby wsparcia i działania. Takie przedstawienie tematu skłaniało do refleksji, pozwalało odbiorcom porównać doświadczenia bohaterów z własnymi, a przez to lepiej zrozumieć ich sytuację. Wystawa i dodatkowe materiały wzbudziły wiele wzruszeń i pozytywnych, wspierających reakcji.

Wartością było interdyscyplinarne podejście do tematu, łączące badania etnograficzne i elementy sztuk wizualnych, a także wymiana doświadczeń między organizacjami – dwa różne stowarzyszenia połączyły siły, aby pokazać ważne i wzruszające historie. W projekt zaangażowane były doświadczone etnografki, graficzki, jak również eksperci od aktywizmu sojuszniczego, wspierania osób LGBT+ i ich rodzin. Stworzone materiały mają wartość zarówno artystyczną jak i pod względem merytorycznej wiedzy, a trafiły (w wersji papierowej i online) do szerokiego grona odbiorców. Stowarzyszenie My, Rodzice wykorzystuje je w swojej dalszej działalności, np. niedawno wystawa prezentowana była w Łodzi.