Q&A Etnologia na sprzedaż? – nagrania spotkań

Prezentujemy nagrania z cyklu spotkań online – Q&A z etnologami i etnolożkami o ich doświadczeniach na rynku pracy.

Muzea, skanseny, domy kultury, galerie, podmioty rządowe i pozarządowe, placówki naukowe i organizacje badawcze – po studiach etnologicznych mamy możliwość znalezienia pracy w różnych sektorach i branżach. Coraz częściej odnajdujemy się także w świecie biznesu i nowych technologii. W czasie studiów zyskujemy jednak niewiele konkretnych informacji o tym, jakie są trendy na rynku pracy, jak odnaleźć i dostosować się do aktualnych warunków i dostępnych możliwości. W czasie półgodzinnych spotkań z praktykami mamy możliwość przyjrzeć się różnym rolom zawodowym, w których spełniają się nasi rozmówcy i rozmówczynie.

Spotkania prowadzi Karolina Kania, doktorka etnologii i antropologii społecznej, trenerka edukacji międzykulturowej. Pracowała w Muzeum Etnograficznym, laboratorium badawczym i organizacjach pozarządowych. Obecnie mieszka w czeskiej Pradze, gdzie projektuje innowacje w czeskim start-upie. Prowadzi bloga www.ethnopassion.pl.

Przejdź do playlisty na Youtube >>

Gościem pierwszego spotkania był Adam Szajder, Dyrektor Digital Center w Banku Santander. Adam ma 10-letnie doświadczenie w bankowości. Jest pasjonatem komunikacji, designu i antropologii. W przeszłości budował mBank w Polsce, Czechach i na Słowacji, obecnie pracuje w Santanderze jako Dyrektor Centrum Cyfrowego. Swoją przygodę z antropologią rozpoczął na Uniwersytecie Łódzkim.

Gościnią drugiego spotkania była Katarzyna Wala, Design Research Lead w hubraum. Antropolożka / etnografka specjalizująca się w badaniach wspierających rozwój nowych produktów i usług, tj. aplikacje, IoT, API, usługi społeczne. Prowadziła badania dla instytucji kultury, Trzeciego Sektora / NGOsów, Sektora publicznego i biznesu. Przez wiele lat związana z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych ę. Od 2018 roku pracuje w hubraum – inkubatorze technologicznym Deutsche Telekom, gdzie kieruje zespołem badawczym.

Na trzecim spotkaniu gościliśmy Roberta Statkiewicza, członkum zarządu Fundacji Ludzie i Medycyna, absolwentum studiów doktoranckich w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Senior UX Specialist (w Roche). Zajmuje się user experience, projektowaniem partycypacyjnym, projektowaniem inkluzywnym i dostępnością, antropologią medyczną, zawodowo facylituje procesy projektowo-badawcze. Wykłada zajęcia z metodologii badań terenowych w SOI SWPS i UX w medycynie na IEiAK UW. Prywatnie kocha gry Pokemon, szybką muzykę i różnego rodzaju ruiny.

Gościnią czwartego Q&A była Paulina Adamska – prezeska Stowarzyszenia Serfenta, która od 15 lat konsekwentnie łączy rzemiosło z ludzkimi potrzebami i biznesem. Paulina jest działa w zakresie nowoczesnego i biznesowego podejścia do pracy z rzemiosłem plecionkarskim. Zna tajniki sprzedaży w Polsce i za granicą. Jest współautorką Modelu Biznesowego „od Badań do biznesu”, w którym umiejętnie łączy swoje doświadczenie etnograficzne i sprzedażowe. Wzorcowe praktyki i zrównoważony biznes to klucz do sukcesu Stowarzyszenia Serfenta, które współprowadzi.

Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.